Cât de dezvoltată este e-Sănătatea în Uniunea Europeană? Există un decalaj mare între UE și țările Partenere din Est?

  • Data: 22/04/20
  • Distribuie:

UE se confruntă cu multe din aceleași probleme generale de sănătate observate în țările partenere din est, precum îmbătrânirea populații, ceea ce duce la o nevoie similară de a optimiza și moderniza serviciile medicale. Comisia Europeană a stabilit Piața Unică Digitală drept una dintre principalele sale priorități, iar serviciile de asistență medicală digitale fac pare din această strategie. UE a adoptat deja legislație privind echipamentele medicale, protecția datelor, identificarea digitală și securitatea IT care creează un mediu bun pentru serviciile de e-Sănătate. Multe țări din UE au acționat rapid întru adoptarea strategiilor de e-Sănătate, ceea ce a dus la un angajament politic și la o dezvoltare accelerată și bine orchestrată a serviciilor de e-Sănătate, în timp ce țările partenere din est au avansat prin multe proiecte de e-Sănătate individuale – dar mai puțin concertate.  

Mai mult ca atât, UE a standardizat definițiile serviciilor de e-Rețete și Fișa Pacientului pentru a permite pilotarea transfrontalieră între statele membre. Tendința actuală în UE  este de a se axa pe pregătirea infrastructurii e-Sănătății pentru Inteligența Artificială, date genomice și inițiative de medicină personalizată.