Cât de dezvoltată este încrederea și securitatea în țările partenere din est? Rămâne regiunea în urma economiilor digitale mai avansate din acest domeniu și care sunt implicațiile?

  • Data: 22/04/20
  • Distribuie:

Țările partenere din est au o bază tehnologică solidă în ceea ce privește serviciile de încredere digitală, dar mai sunt multe de făcut pentru a obține recunoașterea reciprocă a serviciilor de încredere. Facilitarea recunoașterii reciproce transfrontaliere a serviciilor de încredere între țările partenere din est și statele membre ale UE necesită eforturi dedicate pentru a asigura compatibilitatea reglementării, auditului și evaluării conformității cu cerințele eIDAS, măsuri tehnice compatibile cu cerințele eIDAS, compatibilitatea confidențialității datelor și a practicilor de protecție cu GDPR, precum și reprezentarea încrederii în vederea recunoașterii reciproce.


Principalele obiective ale proiectului EU4Digital în domeniul încrederii și securității sunt identificarea decalajelor potențiale pentru recunoașterea transfrontalieră reciprocă a serviciilor de încredere și oferirea unui plan de acțiune și asistență practică pentru a depăși aceste probleme. Programul EU4Digital a finalizat evaluările privind maturitatea juridică și tehnică a serviciilor de încredere și e-ID în fiecare țară parteneră din est. Pe baza evaluărilor și lecțiilor învățate de la proiectele pilot e-Semnătura, EU4Digital a elaborat planuri de acțiune specifice țării pentru recunoașterea reciprocă transfrontalieră, în baza practicilor definite de eIDAS și a Ghidului MRA. Prin recomandările emise, scopul este de a permite țărilor să atingă nivelul următor sau nivelul de pregătire pentru recunoașterea reciprocă transfrontalieră.