În perspectivă, cum vedeți evoluția competențelor digitale în țările partenere din est peste cinci ani? Cum a ajutat EU4Digital?

  • Data: 06/04/20
  • Distribuie:

Competențele digitale sunt un catalizator-cheie pentru succesul oricărei transformări digitale, încurajând cetățenii să fie activi în societatea digitală. Necesitatea unor astfel de competențe este esențială pentru a menține creșterea economiei și a capitalului uman în orice țară.  

Țările partenere din est își vor putea îndeplini în continuare potențialul economic, permițând interconectarea dintre partea de cerere și ofertă a competențelor digitale pe piața muncii, care este un element structural esențial pentru dezvoltarea economică ulterioară. În plus, țările partenere din est vor putea încorpora date mai precise legate de competențele digitale în strategiile lor naționale care sprijină planificarea politicilor bazate pe dovezi.

În următorii ani, activitățile desfășurate în cadrul EU4Digital urmăresc să sprijine următoarele:

  • Guvernarea eficientă a competențelor digitale în fiecare țară parteneră din est pentru a coordona, monitoriza și prioritiza activitățile, permițând compararea între țările partenere din est și UE, precum și compararea și activitățile comune de dezvoltare a competențelor digitale între țările partenere din est individuale. 
  • Direcționarea bazată pe dovezi a activităților către domenii problematice identificate, care vor fi activate prin colectarea de date în mod comun și în conformitate cu practicile UE. Se preconizează că Coaliția pentru Competențe și Locuri de Muncă în sectorul Digital va participa la coordonarea remediilor pentru domeniile cu probleme identificate în materie de competențe digitale.
  • Măsurarea impactului activităților în domeniul competențelor digitale și al obiectivelor strategice, care vor sprijini elaborarea de politici adaptate la nevoile specifice ale diverselor aspecte legate de TIC și de piața muncii.