Evident că este mult de făcut: ce face EU4Digital pentru a ajuta țările partenere să elimine decalajul?

  • Data: 06/04/20
  • Distribuie:

Primul pas către remedierea deficitului de competențe digitale este măsurarea pentru a aduce la cunoștință și a sprijini eforturile coordonate de promovare a competențelor și a locurilor de muncă în sectorul digital. Din 2014, progresele înregistrate în direcția unei economii și a unei societăți digitale sunt măsurate în fiecare stat membru al UE, în conformitate cu Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) și Indicele Competențelor Digitale (DSI). Cu toate acestea,  studiul din 2015 privind Armonizarea Piețelor Digitale în Parteneriatul Estic, care a evaluat pregătirea piețelor digitale din regiunea Vecinătății Estice pentru armonizare și integrare cu Piața Unică Digitală a UE, a constatat o lipsă de măsurare sistematică a deficitului de competențe digitale în întreaga regiune.

Programul EU4Digital va sprijini măsurarea competențelor digitale prin elaborarea unei metodologii comune aliniate la practicile UE pentru regiunea Vecinătății Estice.

Coordonarea inițiativelor legate de competențele digitale, sensibilizarea publicului și adoptarea și schimbul de bune practici vor fi consolidate prin înființarea de coaliții naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital în țările partenere din est și prin includerea regiunii în Marea Coaliție a Europei pentru Locuri de Muncă în sectorul Digital. În prezent, au fost înființate coaliții naționale în trei țări partenere – Armenia (2017), Ucraina (2019) și Azerbaidjan (2020) – în timp ce Moldova și Georgia urmează. 

Programul EU4Digital sprijină înființarea de coaliții naționale în țările partenere din est. 

În cele din urmă, dezvoltarea competențelor digitale în rândul forței de muncă a microîntreprinderilor și a ÎMM-urilor este de o importanță vitală. ÎMM-urile sunt esențiale pentru economiile din regiune deoarece reprezintă 99% din toate companiile, deși reprezintă doar 57% din locurile de muncă din sectorul privat. În schimb, în UE, ÎMM-urile reprezintă un factor determinant al ocupării forței de muncă (85% din noile locuri de muncă sunt create de ÎMM-uri).  Pentru a valorifica întregul lor potențial, ÎMM-urile antreprenoriale și în creștere rapidă din țările partenere din est vor necesita o experiență mai mare în materie de competențe digitale, cum ar fi analiză și instrumente big data, cloud computing și vizualizare, design și dezvoltare de aplicații mobile, dezvoltare web și instrumente, arhitectură IT și competențe în domeniul securității.

Programul EU4Digital va sprijini îmbunătățirea competențelor digitale ale ÎMM-urilor prin dezvoltarea unui Cadru comun de Competențe Digitale pentru ÎMM-uri și microîntreprinderi în regiunea Vecinătății Estice, pe baza Cadrelor de Competențe Digitale ale UE.