Cum rămâne cu pachetele de instruire? Pentru cine sunt și ce lacune în materie de competențe abordează? Când ne putem aștepta să intre în vigoare?

  • Data: 24/04/20
  • Distribuie:

Pachetele comune de instruire vizează principalele grupuri de părți interesate din ecosistem din țările partenere din est:

  • Factorii de decizie politică locali,
  • Organizații de infrastructură pentru inovare în domeniul TIC, 
  • Afaceri legate de TIC și non-TIC.

Pachetele de instruire prevăd diferite module pentru grupurile țintă pentru a răspunde nevoilor lor specifice. Fiecare dintre module are ca scop instruirea părților interesate cu privire la modul de valorificare a rețelelor și infrastructurilor TIC existente, precum și a tehnologiilor emergente și a aplicațiilor în trend.

Activitatea în vederea dezvoltării pachetelor de instruire se bazează în mare măsură pe Studiul Inovării în domeniul TIC, care a identificat lacunele în materie de competențe și cunoștințe în fiecare dintre țările partenere din est. Aceste arii de interes servesc drept bază pentru dezvoltarea modulelor pentru fiecare dintre grupurile țintă ale părților interesate.

La sfârșitul acestei activități, EU4Digital va oferi părților interesate acces la harta online completă a cursurilor incluse în pachetele comune de instruire și livrate prin intermediul platformelor de e-Învățare (eLearning) recunoscute la nivel mondial, permițând astfel părților interesate să dezvolte competențele și înțelegerea necesare pentru a urma abordarea inovatoare de a adăuga valoare proceselor lor de afaceri.