Cum ghidează EU4Digital evoluțiile e-Guvernării care promovează reformele administrației publice?

  • Data: 22/04/20
  • Distribuie:


În mod tradițional, atunci când dezvoltă e-Guvernarea, țările tind să-și concentreze majoritatea eforturilor și resurselor pe digitalizarea părții frontale a operațiunilor guvernamentale și din sectorul public – soluții care sunt cele mai vizibile pentru publicul larg și care oferă un rezultat rapid, precum servicii și portaluri. O astfel de abordare fragmentată duce la o lipsă de concentrare asupra elementelor fundamentale ale guvernării digitale, și anume digitalizarea datelor, interoperabilitatea, identitatea electronică, accesul, legislația, guvernarea și armonizarea standardelor, atât la nivel național, cât și transfrontalier. Această abordare fragmentată duce în cele din urmă la întreținerea și gestionarea complexă și costisitoare a „frontului” (de exemplu, servicii și portaluri), în timp ce procesele de investiții devin mai complicate și cu rentabilitate mai mică. Drept urmare, lipsa de înțelegere a priorităților de dezvoltare digitală la nivel decizional guvernamental creează o „vale a morții” între prioritățile strategice și realizarea acestora.


Inițiativele strategice, pe termen lung și sistematice din administrația publică vor fi susținute de cadrul de e Guvernare prin evidențierea căii de dezvoltare cauzală în activitățile guvernamentale digitale – adică ce elemente fundamentale trebuie stabilite mai întâi, astfel încât alte aspecte ale e-Guvernării – cum ar fi portalurile și serviciile – să poată reuși. Mobilizarea unui astfel de cadru poate deveni un mecanism de coordonare pentru guverne pentru dezvoltarea în timp util și sistematic a elementelor fundamentale guvernamentale digitale pe care societatea le poate utiliza – eficiență în sectorul public, serviciile digitale, decizii bazate pe date și participare la e societate.


Cadrul de e-Guvernare va oferi o bază pentru evaluarea stării actuale a maturității digitale a guvernului și identificarea domeniilor problematice care nu sunt stabilite sau ar trebui îmbunătățite. De asemenea, va ajuta administrațiile publice să înțeleagă impactul elementelor fundamentale ale e-Guvernării asupra priorităților de digitalizare, precum și integrarea evoluțiilor elementelor fundamentale ale e-Guvernării în agenda de transformare digitală.