Ce face EU4Digital în domeniul Inovării TIC?

  • Data: 24/04/20
  • Distribuie:

EU4Digital are cinci linii de acțiune în domeniul inovării TIC:

  1. Instituirea unui cadru legislativ comun în regiunea Vecinătății Estice, care favorizează inovarea în domeniul TIC, pe baza normelor și celor mai bune practici ale UE.  Acesta include identificarea și partajarea celor mai bune politici și practici, pe baza constatărilor și recomandărilor Studiului privind Inovarea în domeniul TIC.
  2. Dezvoltarea unor pachete comune de instruire pentru a răspunde nevoilor principalelor grupuri de părți interesate ale ecosistemului din regiune (factori de decizie politică, organizații de infrastructură de inovare în domeniul TIC, afaceri legate de TIC și non-TIC).
  3. Promovarea networking-ului între actorii din ecosistemul inovării în regiune și cu UE, prin evenimente de networking și vizite de studiu. Înființarea unei săptămâni anuale Start-EaP sincronizată cu un eveniment important Start-up Europe.
  4. Extinderea rețelelor și platformelor Start-up Europe  pentru a include țările partenere din est. Aceasta include, de exemplu, rețeaua Enterprise Europe, Business Angels Europe și Adunarea Acceleratorilor. Ca o etapă următoare, EU4Digital va evalua necesitatea și va implementa, după caz, funcționalități suplimentare de cooperare bazate pe TIC între tehno-parcuri legate de TIC din țările partenere din est.
  5. Implementarea campaniilor de promovare în țările partenere din est pentru sensibilizarea cu privire la importanța inovării în domeniul TIC.
  6. Realizarea unei „Evaluări a pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) în țările partenere din est” pentru a aborda deficitul de investiții în inovațiile digitale și pentru a sprijini extinderea start-up-urilor digitale din regiune. Evaluarea Pieței va sprijini Comisia Europeană în înțelegerea deficitului de investiții și va servi drept bază pentru luarea în considerare a implementării unei inițiative asemănătoare DISC (care a fost lansată inițial în țările UE) în țările partenere din est.