Ce este e-Vama și care sunt beneficiile?

 • Data: 24/04/20
 • Distribuie:

e-Vama se referă la schimbul sistematic și automat de informații vamale (de ex., schimbul de informații cu privire la camioane goale, evaluarea riscurilor, corelarea datelor, rezultatele controalelor vamale) între operatori economici și autoritățile vamale.  

Atunci când operatorii economici transferă bunurile peste granițe și interacționează cu birourile vamale, aceștia se confruntă cu întârzieri cauzate de lipsa automatizării și de absența comunicării în timp util între birourile vamale.  Ca urmare, cumpărătorii finali se confruntă, de asemenea, cu întârzieri în obținerea bunurilor lor. Acest lucru se întâmplă deoarece:  

 • Informațiile vamale nu sunt primite la timp, creând o gestionare ineficientă a riscurilor în materie de siguranță și securitate pentru vamă și afaceri;
 • Potrivirea automată a datelor nu este setată (de ex, pentru a verifica dacă informațiile declarate în țara din care pleacă sunt aceleași ca în țara de sosire);
 • Informațiile înainte de sosire nu sunt partajate (de ex, atunci când mărfurile ajung la punctul de trecere a frontierei, transportatorul trebuie să aștepte până când evaluarea riscurilor este finalizată înainte de a trece frontiera).

Activitatea e-Vamă contribuie la facilitarea acestor probleme prin asigurarea companiilor și guvernelor cu modele de cooperare necesare (de ex., procese de cooperare, sisteme de comunicare), permițând distribuirea și schimbul eficient de informații. Aceasta optimizează interacțiunea cu birourile vamale pentru a reduce costurile comerciale pentru companii și pentru a livra bunuri și servicii mai rapid. 

Programul EU4Digital a analizat soluțiile existente și aplicabilitatea acestora în regiune, selectând soluția SEED (Schimbul Sistematic de Date Electronice) pentru pilotul e-Vamă ca fiind cea mai potrivită. SEED a fost implementată de către Administrațiile Vamale ale Țărilor din Balcanii de Vest, finanțate de UE, și oferă:

 • Securitate dovedită
 • Standarde de date
 • Adaptare ușoară la sisteme naționale 
 • Flexibilitate în ceea ce privește funcționalitățile și cerințele de schimb de seturi de date.  

În Balcanii de Vest, SEED a abordat cu succes următoarele probleme:

 • Subevaluarea prin schimbarea facturilor și scăderea valorii în vamă la intrare
 • Confirmarea falsă a ieșirilor camioanelor încărcate (încălcări legate de restituirea TVA)
 • Neregulile legate de utilizarea(abuzivă) a documentelor de transport (de ex., carnetele ATA)
 • Detectarea infracțiunilor vamale grave, cum ar fi contrabanda cu tutun și droguri.  

Scopul proiectului-pilot este de a permite schimbul de date vamale electronice între autoritățile vamale ale țărilor partenere din est și statele membre ale UE. Acesta este punctul de plecare atunci când funcționalitățile inițiale (limitate) și seturile de date sunt pilotate.

Proiectul-pilot e-Vamă a fost deja testat cu succes între administrațiile vamale din Belarus și Lituania. Află mai multe: Proiectul-pilot pentru schimbul de seturi de date de export este activat între Belarus și Lituania.

Pilotarea facilitează îmbunătățirea procesului de schimb de date vamale între birourile vamale și arată progresul potențial în materie de vămuire, evaluare a riscurilor și cooperare între administrațiile vamale transfrontaliere. Prin urmare, sunt pregătite recomandări cu privire la implementarea soluțiilor la scară completă pentru a permite și replica soluția în întreaga regiune.