Puneți accent pe interoperabilitate ca o prioritate-cheie, dar ce înseamnă asta: ce diferență va face pentru mine ca pacient?

  • Data: 22/04/20
  • Distribuie:

Interoperabilitatea este capacitatea diverselor sisteme, organizații sau țări de a face schimb de informații medicale și de a le utiliza corespunzător. Aceasta înseamnă că participanții trebuie să fie în măsură să înțeleagă și să interpreteze corect informațiile partajate, ceea ce înseamnă de fapt utilizarea acelorași standarde și procese pentru a furniza un serviciu de e-Sănătate.

Interoperabilitatea este importantă în special în sectorul sănătății, deoarece acest domeniu este eterogen și complex, acoperind diverși actori, de la furnizori la seturi complexe de pacienți care vizitează și pot fi înregistrați în mai multe instituții medicale. În plus, întrucât guvernele naționale furnizează adesea o serie de servicii publice, fiecare sistem de asistență medicală constă adesea dintr-un amestec specific de servicii private și publice care sunt adesea prost integrate.  Un furnizor de servicii medicale poate oferi un anumit tip de servicii și, prin urmare, se ocupă de un subset de pacienți și de informațiile acestora, care necesită o interoperabilitate bine dezvoltată între instituții pentru a împărtăși imaginea de ansamblu a unui pacient. Există și alte probleme în spațiul internațional și în rândul statelor membre ale UE, unde colaborarea în domeniul asistenței medicale este adesea împiedicată de diferențele din vocabularul e-Sănătății utilizat și de interpretări diferite ale acelorași noțiuni, ceea ce împiedică o colaborare transfrontalieră eficientă. 

Lipsa interoperabilității este ilustrată de diverse probleme cu care se confruntă cetățenii în încercarea de a accesa servicii de sănătate în diferite instituții și țări. Prin urmare, interoperabilitatea va îmbunătăți sănătatea fiecărui cetățean din țările partenere din est. Viziunea noastră este că peste 10 ani, când un pacient din Țara A va avea nevoie de îngrijire urgentă în Țara B, furnizorii de servicii medicale vor avea acces imediat la informații despre medicamentele la care pacientul este sensibil sau alergic.  Acest rezumat al stării de sănătate a unui pacient este esențial atunci când se fac alegeri urgente între viață și moarte, care caracterizează sectorul de asistență medicală.