Țările Parteneriatului Estic convin asupra principiilor Acordului Regional de Roaming

  • Data: 21/11/19
  • Distribuie:

Principiile de bază ale unui acord regional de roaming pentru țările Parteneriatului estic au fost convenite în cadrul reuniunii părților interesate privind serviciile de roaming din cadrul rețelei autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului estic (EaPeReg) organizată la Vilnius, Lituania pe 12 noiembrie. Semnarea acordului se preconizează până la sfârșitul anului 2020.

Reuniunea părților interesate privind serviciile de roaming este o inițiativă continuă a grupului de experți privind serviciile de roaming (REWG) al EaPeReg, prezidat de reprezentanții Comisiei naționale pentru reglementarea de stat a comunicațiilor și informatizării din Ucraina și Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Republica Lituania (RRT). Grupul de lucru REWG este responsabil de coordonarea implementării inițiativei introduse de Ucraina în 2015 pentru a dezvolta un spațiu comun de roaming pentru cele șase țări din Parteneriatul estic (PaE).

În cadrul reuniunii de la Vilnius, membrii grupului de lucru au purtat discuții cu ministerele relevante ale Parteneriatului estic și au convenit asupra principiilor de bază ale acordului regional de roaming (RRA) care urmează a fi semnat între cele șase țări din cadrul PaE.  Scopul acestui RRA este armonizarea și reducerea prețurilor de roaming între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. În urma reuniunii, RRA va fi elaborat, urmat de consultări publice naționale cu operatorii și autoritățile competente. RRA urmează a fi semnat până la sfârșitul anului 2020.

O altă etapă semnificativă, importantă într-un context mai amplu al integrării sociale și economice a țărilor din cadrul Parteneriatului estic cu UE, este de a dezvolta un spațiu comun de roaming între țările din cadrul Parteneriatului estic și statele membre ale UE. La cea de-a treia reuniune a miniștrilor economiei digitale din țările Parteneriatului estic din 28 februarie 2019 la București, s-a făcut primul pas către acest obiectiv important – părțile interesate au convenit să lanseze discuții cu privire la implementarea inițiativei de a reduce tarifele de roaming în regiunea Parteneriatului estic și a UE și de a iniția un studiu de fezabilitate.

Pentru a prezenta acest obiectiv ambițios la un nivel politic mai larg, după reuniunea părților interesate privind serviciile de roaming, a avut loc o ședință specială de informare pentru ambasadorii țărilor din cadrul Parteneriatului estic și ale statelor membre ale UE.  În cadrul sesiunii au fost prezentate informații privind situația actuală și progresul semnării RRA între cele șase țări din cadrul PaE – ambasadorii și reprezentanții Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Moldovei, Ucrainei, Letoniei, Poloniei, României, Ungariei și Germaniei. De asemenea, participanții au fost informați cu privire la următoarea etapă a inițiativei, pentru a dezvolta un spațiu comun de roaming între țările din cadrul Parteneriatului estic și statele membre ale UE. Reuniunea părților interesate privind serviciile de roaming a fost organizată de RRT în cooperare cu Comisia națională pentru reglementarea de stat a comunicațiilor și informatizării din Ucraina și Comisia Europeană.