Parteneriatul Estic: noi obiective de politici pentru perioada de după 2020 – transformarea digitală una dintre cele cinci priorități-cheie

 • Data: 19/03/20
 • Distribuie:

Sprijinul pentru o transformare digitală rezilientă este una dintre cele cinci priorități politice evidențiate de Comisia Europeană în propunerea sa pentru obiectivele politicii pe termen lung a Parteneriatului Estic după 2020, lansată la 18 martie.

Noile obiective de politici vizează sporirea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu cele șase țări partenere din est, consolidarea instituțiilor democratice, statul de drept, reziliența de mediu și climatică; sprijinirea transformării digitale și promovarea unor societăți echitabile și inclusive.

Cele cinci priorități de politică sunt:

 • Un Parteneriat care CREEAZĂ
  Împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate
 • Un Parteneriat care PROTEJEAZĂ
  Împreună pentru instituții responsabile, statul de drept și securitate
 • Un Parteneriat care ECOLOGIZEAZĂ
  Împreună pentru reziliența mediului și a climei
 • Un Parteneriat care CONECTEAZĂ
  Împreună pentru o transformare digitală rezilientă
 • Un Parteneriat care ABILITEAZĂ
  Împreună pentru societăți reziliente, echitabile și inclusive

În ceea ce privește obiectivul digital, Comisia Europeană elaborează:

„O prezență digitală puternică în vecinătatea UE va permite creșterea și va stimula dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația UE și cele mai bune practici și va sprijini extinderea start-up-urilor digitale extrem de inovatoare din regiune. UE va sprijini și va asista în continuare reziliența cibernetică a țărilor partenere. „

Cum va aborda noua politică PaE transformarea digitală?

După cum se indică în Strategia privind modelarea viitorului digital al Europei, transformarea digitală poate permite creșterea și poate stimula dezvoltarea durabilă atât pentru UE, cât și pentru țările partenere. Acesta este motivul pentru care UE va investi în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici, și va urmări să extindă beneficiile pieței unice digitale la acestea. Acest lucru va permite un acces mai bun la infrastructura și serviciile digitale, servicii publice și o mai bună administrare pentru cetățeni, extinderea infrastructurilor în bandă largă, în special în regiuni și în zonele locale, precum și o e-guvernare consolidată.

Anunțând politica, Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, a declarat: „Puterea vecinilor noștri este și puterea Uniunii Europene; Parteneriatul Estic rămâne un element esențial al politicii externe a UE. Propunerile noastre vor consolida în continuare cele șase țări partenere, reflectând prioritățile și provocările pe care le împărtășim, menținând în același timp accentul pus pe livrarea unor rezultate tangibile și pozitive pentru toți cetățenii.

Noile obiective de politici au apărut în urma consultării structurate privind viitorul Parteneriatului Estic, desfășurată în 2019, cu participarea largă și inclusivă a Statelor Membre, a țărilor partenere, a organizațiilor societății civile, a mediului academic și a afacerilor și a instituțiilor financiare. În general, există un consens larg cu privire la faptul că actualul cadru de politică al Parteneriatului Estic este robust și aduce beneficii tangibile pentru oameni.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă se așteaptă ca Statele Membre și țările partenere să aprobe propunerea în vederea Summit-ului Parteneriatului Estic din iunie 2020, care va oferi un mandat pentru dezvoltarea unui nou set de rezultate tangibile bazate pe actualele 20 de Rezultate pentru 2020.

Comunicat de presă

Comunicare Comună: Politica Parteneriatului Estic după 2020: Consolidarea Rezilienței – un Parteneriat Estic care livrează rezultate pentru toți

Memo: Politica Parteneriatului Estic după 2020