Misiunea

Misiunea

Conectarea sistemelor de sănătate din UE și cele 6 țări partenere din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Rețeaua e-Sănătate a fost înființată oficial în februarie 2017.

Obiectivul strategic al rețelei este de a facilita adoptarea liniilor directoare și a standardelor UE privind e-Sănătatea în normele, reglementările și practicile țărilor partenere din est, prin realizarea a trei obiective specifice:

1Înființarea unei platforme pentru crearea parteneriatelor, schimburi periodice de informații, diseminarea de cunoștințe și expertiză pe probleme legate de e-Sănătate.
2Consolidarea capacităților instituțiilor de e-Sănătate, comunităților și profesioniștilor din țările partenere din est.
3Elaborarea documentelor de orientare comune și recomandări pentru armonizarea politicilor și standardelor în domeniul e-Sănătății, formularea proiectelor comune și a inițiativelor regionale, furnizarea sprijinului de specialitate la cererea țărilor partenere.
Scroll to Top