e-Comerțul în centrul atenției: reducerea timpului de așteptare la frontieră prin schimbul de informații vamale

  • Data: 23/03/20
  • Distribuie:

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, cu trafic în creștere rapidă și activități transfrontaliere, cooperarea și schimbul de informații între administrațiile vamale care efectuează controale de ambele părți ale frontierei joacă un rol esențial în facilitarea comerțului legal. Cooperarea eficientă și automatizarea schimbului de informații între administrațiile vamale ale țărilor este mai semnificativă ca niciodată.

Există 31 de puncte rutiere de trecere a frontierei între Uniunea Europeană și partenerii săi din est. În 2018, aproximativ 1,65 milioane de camioane au trecut din țările partenere din est în UE, 1,8 milioane călătorind în cealaltă direcție. În medie, un punct de trecere a frontierei (PTF) deservește aproximativ 10.000 de camioane pe lună în ambele sensuri.

La punctele de trecere a frontierei care au un volum mare de tranzit terestru de marfă, numărul de camioane comerciale deservite este chiar mai mare. De exemplu, frontiera dintre Belarus și Lituania are unul dintre cele mai aglomerate fluxuri de trafic comercial la intrarea în UE din regiune.  În 2019, în medie, 1.700 camioane au fost deservite în ambele sensuri pe zi (prin patru PTF).  În comparație, un volum similar de trafic (o medie de 1.900 de camioane pe zi) este înregistrată la un număr de două ori mai mare de PTF (opt) la granița dintre Polonia și Ucraina. În unele cazuri, cozile de la granița dintre Belarus și Lituania se pot extinde până la 14-16 km, având nevoie de aproximativ două până la patru zile pentru a trece granița. Acest lucru duce nu numai la livrarea cu întârziere a bunurilor, ci și la pierderea profitului pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea între regiuni.

Cozi lungi și gestionare ineficientă a securității

În afară de cozile lungi și timpul de așteptare de la frontieră, absența comunicării corespunzătoare și a primirii la timp a informațiilor este o altă problemă semnificativă. Acest lucru duce la o gestionare ineficientă a riscurilor în materie de siguranță și securitate. Atât în regiunea vecinătății estice, cât și în UE, există o nevoie evidentă de informații fiabile în timp real pentru a gestiona riscurile de siguranță și securitate, pentru a ținti controalele vamale și pentru a proteja interesele financiare și economice ale regiunii, facilitând în același timp comerțul legitim.

În contextul digital de astăzi, este necesară mai mult ca oricând o soluție care ar putea optimiza și automatiza procesul vamal prin oferirea de caracteristici precum schimbul de informații înainte de sosire sau instrumente de prognozare a traficului la PTF. Cu toate acestea, o astfel de soluție nu este utilizată în prezent, iar schimbul de informații între țările partenere din est există în prezent numai în contextul asistenței administrative reciproce și/sau al acordurilor bilaterale.

Schimbul de informații privind frontiera externă a UE este limitat, nestructurat și are loc în principal la cerere. Discuțiile privind schimbul de informații vamale cu țările terțe au fost inițiate recent. În consecință, a fost înființat un grup de lucru pentru dialogul vamal între UE și Belarus pentru a soluționa problemele legate de schimbul de informații între țări.

Un bun exemplu de sistem de schimb de informații vamale optimizat și automatizat a fost realizat în Balcanii de Vest.  Implementarea soluției de schimb sistematic de date electronice (SEED) în șase țări din regiune a contribuit la stabilirea unui schimb sistematic și automat de date înainte de sosire, care a avut ca rezultat o cooperare regională îmbunătățită și o aplicare a legii mai bună. Implementarea soluției a fost finanțată de UE.

Testarea soluțiilor avansate pentru țările partenere din est Ca parte a activităților sale de sprijinire a e-Comerțului și a e-Vămii, Programul EU4Digital intenționează să piloteze mecanisme de schimb de informații vamale. Soluțiile avansate vor fi testate cu mai multe grupuri țintă – între țările partenere din est, precum și între țările partenere și UE. În pofida faptului că temeiul juridic necesar nu

există în prezent, este încă posibil să se testeze modalitățile avansate de schimb de informații și să se identifice beneficiile potențiale. În plus, acest lucru va oferi posibilitatea de a identifica ajustările legale, tehnice și organizaționale necesare și recomandările privind implementarea soluției la scară largă.

Scopul activității e-Vamă este de a facilita schimbul de date în timp util între autoritățile vamale și de a demonstra realizările, în special o îmbunătățire a timpului de eliberare a mărfurilor. Pentru a atinge aceste obiective, activitatea de pilotare a e-Vămii va fi concentrată între birourile vamale transfrontaliere din două țări vecine cu cea mai mare relevanță pentru comerț.

Au fost deja desfășurate unele activități pregătitoare pentru soluția pilot selectată, inclusiv:

·                     analiza alternativelor existente pentru schimbul de informații înainte de sosire;

·                     analiza stării de fapt a țărilor partenere, inclusiv a perechilor de țări analizate care au fost propuse Comisiei Europene;

·                     definitivarea listei scenariilor de date prioritare schimbul cărora trbuie asigurat în timpul activității de pilotare;

·                     plan de acțiune elaborat pentru țările pilot, inclusiv măsuri precum nominalizarea specialiștilor pentru pilot.

După efectuarea unei analize a soluțiilor existente, schimbul sistematic de date electronice (SEED) a fost considerat opțiunea cea mai favorabilă datorită standardelor sale dovedite de securitate și de date, adaptării ușoare la sistemele naționale din întreaga regiune și flexibilității în ceea ce privește funcționalitățile și cerințele de schimb de seturi de date.

Un sistem eficient: exemplu din Balcanii de Vest

În Balcanii de Vest, scopul principal al proiectului a fost sprijinirea administrațiilor vamale în eforturile lor de implementare a sistemului SEED pentru schimbul de informații înainte de sosire.  Odată cu implementarea SEED, administrațiile vamale din regiune  au reușit să își îmbunătățească capacitatea administrativă în ceea ce privește IT și analiza riscurilor, să majoreze veniturile și să poată combate comerțul ilegal, îmbunătățind în același timp cooperarea regională. Sistemul permite combaterea sau eliminarea următoarelor tipuri de nereguli și fraude:

·                     subevaluarea (schimbarea facturilor/ scăderea valorii în vamă la intrare);

·                     confirmarea falsă a ieșirii camioanelor încărcate (încălcări legate de restituirile de TVA);

·                     nereguli legate de utilizarea (greșită) a carnetelor ATA.

Următoarea fază  a proiectului SEED  în Balcanii de Vest completează sistemul de schimb de informații înainte de sosire, corespunzător fluxurilor comerciale dintre beneficiari. Aceasta înseamnă că, pe lângă autoritățile vamale, sistemul SEED+ va include în schimbul regional de date electronice atât autoritățile SPS (inspecțiile fitosanitare și veterinare), cât și agențiile pentru medicamente. Acest lucru permite schimbul de certificate și alte documente relevante în prealabil pentru a facilita și a accelera procedurile de trecere a frontierei și formalitățile de vămuire.

Proiectul-pilot dintre Belarus și Lituania începe

În urma examinării propuse a țărilor-pilot, Comisia Europeană a confirmat acum Belarus și Lituania ca țări-pilot pentru pilotul de schimb de informații vamale între UE și partenerii din est. În consecință, au fost obținute confirmări privind dorința și disponibilitatea de a participa la proiectul pilot și a fost organizată prima reuniune de lucru a țărilor pilot. Prima întâlnire de lucru dintre experții și specialiștii în domeniul e-Vamă ai EU4Digital din țările-pilot a avut loc la 27 februarie 2020 la Vilnius, Lituania. În timpul reuniunii, a fost introdusă o prezentare generală a soluției selectate (SEED) și a funcționalităților acesteia, iar participanții au avut ocazia să vadă o demonstrație live a soluției SEED. Au

fost inițiate și discuțiile cu privire la setul potențial de date care urmează să fie schimbat.

La 28 februarie, în timpul vizitei la Vilnius, experții SEED au vizitat de asemenea punctul de trecere a frontierei Medininkai, unde au fost prezentate sistemele vamale și infrastructura existente.

Cea de-a doua  reuniune de lucru (conferință telefonică) cu țările-pilot este planificată pentru 23 martie.  Scopul reuniunii este de a conveni asupra potențialelor funcționalități care urmează să fie pilotate, precum și de a discuta mai multe detalii tehnice, cum ar fi cerințele privind hardware, platforma software etc.

Se preconizează că pilotul de la frontiera dintre Belarus și Lituania va testa impactul schimbului de date asupra trecerii mai rapide a frontierei, precum și gestionarea riscurilor în materie de siguranță și securitate. Pilotul va contribui, de asemenea, la identificarea barierelor care trebuie eliminate în continuare în domeniile organizaționale, juridice și tehnice.

Prin urmare, se preconizează că pilotul ar putea fi apoi transformat într-o soluție pe deplin funcțională în viitor, care ar putea fi, de asemenea, reprodusă pentru a facilita e-Comerțul digital dincolo de frontierele dintre UE și țările partenere din est.