EU4Digital oferă orientări pentru crearea programelor de mentorat pentru femei în domeniul tehnologiei

  • Data: 30/03/21
  • Distribuie:

Programul EU4Digital și-a încheiat activitatea de sprijinire a celor șase țări partenere din est în înființarea programelor de mentorat pentru femei în domeniul tehnologiei, cu un ghid privind „Crearea programelor de mentorat pentru a reduce decalajul de gen în sectorul TIC”, pe baza unui studiu de caz al programului de mentorat Women Go Tech (WGT) și adaptat la realitățile țărilor partenere din est.

Mentoratul ca instrument

Mentoratul este de obicei înțeles ca o relație de învățare individuală între un învățăcel și un expert (mentor) pe un anumit subiect sau disciplină. Acest concept este văzut ca unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru accelerarea învățării într-un domeniu profesional. De asemenea, a fost selectat de EU4Digital pentru a aborda decalajul de gen în țările partenere din est, împărtășind cunoștințele și experiența practicienilor UE din programul WGT, care a lansat programe similare în țările baltice și nordice.

Adaptarea la nevoile locale

Cu scopul de a transfera cunoștințe despre organizarea programelor de mentorat pentru femei în domeniul tehnologiei, programul a colaborat cu șase organizații partenere locale – Programul Girls in Tech Armenia (Armenia); Women in ICT Club – Femmes Digitales (Azerbaidjan); EPAM (Women EPAM Training Program) (Belarus); Agenția pentru Inovație și Tehnologie din Georgia (Georgia); Asociația Națională a Companiilor din domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor  (Republica Moldova); Inițiativa Fete în STEM (Ucraina).

Au fost organizate mai multe ateliere de lucru pentru a analiza poziția femeilor pe piețele tehnologice locale, experiențele organizațiilor de mentorat și de sensibilizare cu privire la practicile profesionale ale altor femei în domeniul tehnologiei, precum și disponibilitatea organizațiilor de a pune în aplicare un program de mentorat. Aceste sesiuni au avut ca rezultat următoarele beneficii pentru organizațiile partenere:

  • Cunoștințe privind programul de mentorat transferate prin schimbul de sfaturi practice și lecții învățate din experiența WGT și a organizațiilor partenere. A creat temeiuri pentru dezvoltarea în continuare a proiectelor noi sau îmbunătățirea proiectelor existente de mentorat pentru femei în regiune.
  • Rețele de reprezentanți ai organizațiilor partenere, care au pus bazele viitoarelor parteneriate și cooperări create în cadrul inițiativelor comune pe tema egalității femeilor și a altor inițiative – de exemplu, crearea unei rezerve regionale de mentori pentru potențialele programe viitoare de mentorat.
  • Orientări ale programului de mentorat care au pus bazele înființării programelor de mentorat la nivel de țară sau regional elaborate.

Structura ghidului pentru programele de mentorat

Ghidul se concentrează pe următoarele subiecte: structura programului și conținutul activităților educaționale, publicul țintă, resursele (financiare, umane și tehnice) și activitățile de execuție (selectarea și potrivirea mentorilor și învățăceilor). Selectarea mentorilor și atragerea participanților au fost printre cele mai importante aspecte ale unui program de mentorat de succes menționate de reprezentanții organizațiilor partenere implicate. De asemenea, a fost accentuată și importanța unor criterii clare de selecție pentru mentori, care includ calitatea de specialist specific în tehnologie, asumarea unui rol de lider. Ca rezultat al sesiunilor multiple cu beneficiarii locali, a fost dezvoltat ghidul, destinat în special oricărei organizații care dorește să inițieze un program de mentorat scalabil și de înaltă calitate, care poate realiza un impact vizibil de la bun început. Ghidul oferă o listă de verificare practică a pașilor cheie pentru crearea unui program de mentorat, modalități de implementare practică și un calendar, inclusiv exemple de cazuri de succes și sfaturi

conform celor mai bune practici ale programului WGT. Pe lângă aceasta, ghidul ar putea aduce beneficii contrapărților relevante prin:

  • Dezvoltarea unei cunoașteri mai aprofundate a conceptului de mentorat ca atare, a importanței și beneficiilor acestuia pentru participanți, precum și pentru societate, în special în ceea ce privește egalitatea de gen în domeniul inovării TIC.
  • Contribuția la înțelegerea principalelor provocări identificate pentru implementarea programelor de mentorat pentru femei în țările partenere din est. Aceasta include în special lipsa de donatori locali pentru sprijinirea acestor inițiative, în timp ce actorii locali au capacități limitate în ce privește obținerea sprijinului extern. De asemenea, va fi oferită o prezentare generală a acțiunilor recomandate pentru îmbunătățirea condițiilor, indicând ce tip de sprijin este necesar din partea actorilor ecosistemici locali.

Pasii urmatori

Programul EU4Digital își propune să stimuleze continuarea prin încurajarea organizațiilor locale care preiau implementarea unui program similar. Prin urmare, următorii pași ai Programului EU4Digital vor fi inițierea unei discuții despre viitoarea abordare a programului femei în domeniul tehnologiei și organizațiile interesate. Scopul va fi să analizăm modul în care ar putea fi implementat la nivel bilateral, ținând seama de sinergiile cu planurile UE privind egalitatea de gen în țările partenere din est.

Ghidul este disponibil pentru descărcare în Biblioteca EU4Digital aici.

EU4Digital lansează acțiuni pentru a sprijini programele de mentorat pentru femei în domeniul tehnologiei în țările partenere din est

Atelierul EU4Digital pentru elaborarea unui plan de acțiune pentru implementarea programului de mentorat pentru femei în domeniul tehnologiei