Reuniunea Rețelei e-Sănătate a EU4Digital: accent pe orientările privind interoperabilitatea, platforma de colaborare transfrontalieră în domeniul e-Sănătății și foaia de parcurs a inițiativelor UE

  • Data: 06/11/20
  • Distribuie:

Pe 5 noiembrie 2020, echipa e-Sănătate a EU4Digital a organizat o ședință a rețelei e-Sănătate, cu scopul de a reuni membrii rețelei din cele șase țări partenere din est pentru a împărtăși rezultatele cheie ale activităților din domeniul tematic e-Sănătate.

În prima parte a evenimentului, echipa e-Sănătate a EU4Digital a împărtășit recomandările cheie din orientările și standardele comune finalizate privind armonizarea și interoperabilitatea în domeniul e-Sănătății. Scopul acestei părți a fost de a propune elemente de acțiune pentru a realiza o infrastructură digitală transfrontalieră interoperabilă în domeniul sănătății în regiunea PaE.

Expertul în e-Sănătate, Henrique Martins, a prezentat strategia portugheză privind e-Sănătatea – Enesis 2020, un document care acoperă toate aspectele strategiei de sănătate digitală a țării. Au fost prezentate, de asemenea, mai multe aspecte tematice strategice, inclusiv calitatea și siguranța asistenței medicale, precum și prevenirea, protecția și promovarea sănătății. Strategia portugheză de telesănătate a fost descrisă în detaliu, inclusiv oportunitățile acesteia în contextul COVID-19.

Următoarea parte a evenimentului s-a concentrat pe platforma de colaborare transfrontalieră în domeniul e-Sănătății. Platforma a fost concepută ca un nou spațiu de cooperare și schimb de informații pentru părțile interesate din rețeaua e-Sănătate. În timpul ședinței, echipa EU4Digital a oferit instrucțiuni privind partajarea conținutului relevant pe platformă.

Partea finală a evenimentului s-a concentrat pe implicarea țărilor PaE în proiectele, programele și inițiativele UE, în special Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (EIP-AHA).  Echipa e-Sănătate a EU4Digital a oferit o imagine de ansamblu a realizărilor activității – identificarea celor mai bune practici și a potențialelor site-uri de referință din regiunea PaE a fost prezentată împreună cu recomandările Twinning pentru țările PaE în materie de practici europene (validate pentru prima dată în cadrul reuniunilor individuale ale țărilor) și recomandările Twinning între țările PaE.

S-a discutat despre modul în care activitățile desfășurate și practicile de inovare identificate ar putea fi utilizate ca elemente de bază pentru dezvoltarea rețelei PaE pe principiile EIP – AHA prin utilizarea platformei de comunicare și colaborare e-Sănătate.