Instruirea programului EU4Digital privind crearea și gestionarea coalițiilor naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital

  • Data: 13/07/20 până la 13/07/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital va organiza o instruire virtuală privind crearea și gestionarea coalițiilor naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital la 13 iulie 2020.

Obiectivul pregătirii este de a le prezenta participanților cele mai bune practici ale UE de creare și gestionare a coalițiilor naționale și a discuta recomandări și principii pentru crearea unei coaliții naționale în țările partenere din est.

Instruirea va cuprinde:

Această pregătire este realizată ca parte a activităților din domeniul tematic al competențelor  digitale al Programului EU4Digital, care include o serie de instruiri, conferințe și vizite de studiu pentru a sprijini schimbul de bune practici între UE și țările partenere din est pe subiecte ce țin de competențele digitale. Prioritățile pentru instruiri au fost definite de Rețeaua de competențe digitale[RG3]  în timpul unui Webinar[RG4]  organizat la 29 aprilie 2020.

Rețeaua de competențe digitale a EU4Digital servește drept platformă pentru partajarea celor mai bune practici și experiențe între cele șase țări partenere din est și cu UE, promovând sinergii și dezvoltând idei pentru proiecte comune de armonizare.

Programul EU4Digital sprijină rețeaua prin mai multe activități, inclusiv organizarea de instruiri, conferințe și vizite de studiu în statele membre ale UE pentru factori de decizie politică și furnizorii de instruire și sprijin pentru crearea coalițiilor naționale în țările partenere din est. Programul EU4Digital a publicat, de asemenea, Orientări pentru coalițiile naționale de competențe digitale din țările partenere din est[RG5] .


 [RG1]https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

 [RG2]https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-and-jobs-coalition-compiles-digital-skills-resources-and-best-practices

 [RG4]https://eufordigital.eu/digital-skills-network-meets-virtually-to-discuss-priorities-for-upcoming-events-and-digital-skills-promotion-activities/

 [RG5]https://eufordigital.eu/eu4digital-publishes-guidelines-for-national-digital-skills-coalitions-in-the-eastern-partner-countries/