EU4Digital organizează cursuri de instruire regionale privind crearea coalițiilor naționale pentru competenţe şi locuri de muncă în sectorul digital

  • Data: 21/07/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a organizat o instruire virtuală privind crearea și gestionarea coalițiilor naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital la 13 iulie 2020.

Obiectivul instruirii a fost de a le prezenta participanților cele mai bune practici ale UE de creare și gestionare a Coalițiilor Naționale și a discuta recomandări și principii pentru crearea unor coaliții în țările partenere din est. La instruire au participat peste 30 de participanți din toate cele șase țări partenere din est, reprezentând o gamă largă de părți interesate, inclusiv sectorul public, ONG-urile și sectorul privat.

Instruirea a acoperit rolul Coalițiilor Naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital în patru domenii cheie de activitate:

  • competențe digitale pentru toți;
  • competențe digitale pentru forța de muncă;
  • competențe digitale pentru profesioniști TIC;
  • competențe digitale în educație.

În timpul instruirii, au fost împărtășite experiențe de constituire și conducere a Coalițiilor Naționale din Letonia, Lituania și Irlanda. La instruire au participat Mary Cleary (Coaliția Națională pentru Competențe și Locuri de Muncă în sectorul Digital din Irlanda, Societatea Irlandeză de Calculatoare), Loreta Krizniauskiene (Asociația Langas į ateitį, Coaliția Națională Digitală din Lituania) și experți ai Programului EU4Digital în calitate de prezentatori. Instruirea s-a încheiat cu o discuție privind statutul, prioritățile și provocările în stabilirea și conducerea coalițiilor naționale ale fiecărei țări partenere din est.

În feedback-ul lor, participanții din țările partenere din est au salutat informația despre gestionarea Coalițiilor și etapele cheie ale procesului, exprimând speranța că astfel de instruiri vor conduce la o cooperare mai mare pentru a armoniza evoluția competențelor digitale în fiecare țară.

Este foarte important să organizăm bine coaliția (structura, stabilirea obiectivelor, planul de activitate), să identificăm și să implicăm toți actorii necesari în diferite domenii care ar aduce valoare obiectivului de bază, stabilirea clară a priorităților, dar și a responsabilităților, așteptărilor de la fiecare membru”, a spus un participant.

În prezent, au fost create Coaliții Naționale în două țări partenere din est – Armenia (2017) și Ucraina (2019) – cu discuții privind înființarea lor în alte țări. Această pregătire a fost realizată ca parte a activităților Programului EU4Digital, care include o serie de instruiri, conferințe și vizite de studiu pentru a sprijini schimbul de bune practici între UE și țările partenere din est pe subiecte ce țin de competențele digitale. Prioritățile pentru instruiri au fost definite de Rețeaua de Competențe Digitale în timpul unui Webinar organizat la 29 aprilie 2020. Rețeaua de Competențe Digitale a EU4Digital servește drept platformă pentru partajarea celor mai bune practici și experiențe între cele șase țări partenere din est și cu UE, promovând sinergii și dezvoltând idei pentru proiecte comune de armonizare. Programul EU4Digital sprijină Rețeaua prin mai multe activități, inclusiv organizarea de instruiri, conferințe și vizite de studiu pentru factori de decizie politică și furnizorii de instruire și sprijin pentru crearea Coalițiilor Naționale în țările partenere din est.