EU4Digital desfășoară un atelier privind dezvoltarea Cadrului de Competențe Digitale pentru IMM-uri și microîntreprinderi

  • Data: 02/10/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a organizat un atelier regional privind dezvoltarea unui Cadru de Competențe pentru IMM-uri și microîntreprinderi pe data de 25 septembrie. Scopul atelierului virtual a fost de a obține contribuții din partea reprezentanților partenerilor estici cu privire la alinierea a patru profiluri de sarcini specifice la locul de muncă la nevoile reale ale IMM-urilor și ale microîntreprinderilor din țările lor și de a discuta următorii pași pentru dezvoltarea și alinierea unui cadru comun de competențe digitale.

Atelierul a constat în trei faze principale – prezentarea Cadrului de Competențe și a Profilurilor sarcinilor la locul de muncă, discuții de grup cu privire la Profilurile de sarcini la locul de muncă pentru clarificare și aliniere cu experții locali și activitate în grup pentru o aplicare simulată a Profilurilor sarcinilor la locul de muncă în situații de angajare a personalului.

În timpul prezentării Cadrului de Competențe Digitale, au fost prezentate componentele cheie și aplicările potențiale ale acestuia, împreună cu definiția și elementele componente ale Modelului de sarcină la locul de muncă precum și pașii detaliați pentru aplicarea acestuia.

Cele patru Profiluri ale sarcinilor la locul de muncă elaborate sunt:

  • Rolul de Transformare Digitală;
  • Rolul de Specialist în domeniul Datelor;
  • Rolul de Specialist în Securitatea Informațiilor;
  • Rolul de Educator Digital.

În timpul discuției, participanții au explorat în detaliu Profilurile sarcinilor la locul de muncă, subliniind compatibilitatea acestora cu mediile de afaceri locale – adică dacă anumite sarcini, competențe, ocupații conexe, rezultate și responsabilități ar trebui adăugate, reformulate sau omise.

Participanților li s-a prezentat apoi un set detaliat de orientări pentru aplicarea Cadrului de Competențe în viața reală și au fost încurajați să utilizeze instrumentele de profilare, recrutare și definire a cerințelor postului, pentru definirea rezultatelor învățării și pentru planificarea căilor de dezvoltare a competențelor precum și pentru a elabora recomandări specifice cu privire la dezvoltarea Profilurilor sarcinilor la locul de muncă, aliniate la circumstanțele locale.

Activitatea de grup a reprezentat un proces simulat de resurse umane, în care participanții au fost rugați să joace rolul specialiștilor în resurse umane într-un IMM la alegere. Au fost însărcinați cu formularea unui anunț pentru un loc de muncă, folosind modelul de Profil de Sarcină la locul de Muncă. Apoi, aceștia au trebuit să identifice cele mai critice elemente ale profilului pentru IMM-ul la alegere și să determine eventualele neajunsuri sau necesități de adaptare a profilului. Programul EU4Digital sprijină dezvoltarea unui Cadru de Competențe Digitale pentru IMM-uri și microîntreprinderi în țările Partenere din Est, precum și organizarea de cursuri de instruire, conferințe și vizite de studiu în statele membre ale UE pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire pentru diseminarea practicilor UE.