EU4Digital începe testarea schimbului de date vamale între UE și Republica Moldova

  • Data: 03/12/21
  • Distribuie:

Ieri, 2 decembrie, a fost dat startul acțiunilor pregătitoare pentru lansarea celui de-al doilea proiect pilot eVamă al EU4Digital, de data aceasta între administrațiile vamale din Republica Moldova și România. 

Întâlnirea comună a reunit peste 20 de reprezentanți, nu doar din administrațiile vamale din țările pilot, dar și din alte agenții publice și instituții UE. Participanții au aflat despre soluția pilot – SEED – care este operațională în țările din Balcanii de Vest de mai bine de 10 ani și a fost dezvoltată cu sprijinul finanțării UE. În plus, a fost introdus conceptul pilot e-Vamă, precum și scenariul care urmează să fie pilotat. 

 Scopul proiectului pilot e-Vamă este de a facilita schimbul de date de la vamă la vamă în timp util, îmbunătățirea timpului de eliberare a mărfurilor și o evaluare mai eficientă și efectivă a riscurilor prin aplicarea unor mecanisme moderne de schimb, analiză, comparare a datelor și identificarea discrepanțelor și altor nereguli în prealabil. 

În timpul celui de-al doilea proiect pilot e-Vamă, administrațiile vamale participante vor face schimb de date despre mijloacele de transport goale. Se preconizează că aceasta va permite o evidență mai rapidă a trecerii frontierei de către transportul de marfă gol și, în consecință, trecerea lor mai rapidă prin punctele de trecere a frontierei. Din perspectiva aplicării legii, vehiculele goale sunt considerate cu risc ridicat (de exemplu, utilizate pentru contrabandă – declarate formal goale, dar cu unele mărfuri în interior), iar acest scenariu va permite verificarea faptului că un camion care este declarat ca fiind gol la biroul vamal de ieșire este declarat de asemenea gol la biroul vamal vecin.

În lunile următoare, administrațiile vamale, cu sprijinul Programului EU4Digital, vor lucra activ asupra acțiunilor pregătitoare pentru activitatea-pilot, cum ar fi la nivel organizațional – selectarea punctului pilot de trecere a frontierei, definirea setului de date care urmează să facă obiectul schimbului; tehnic – configurarea și adaptarea soluției pentru a se potrivi nevoilor țării; precum și juridic – alinierea și semnarea Memorandumului de Înțelegere. Se prevede că aceste activități vor fi finalizate până la mijlocul lunii februarie 2022, iar lansarea proiectului pilot va avea loc până în martie 2022. Acțiunile pregătitoare și lansarea proiectului pilot e-Vamă sunt considerate a fi punctul de plecare, care va fi urmat de recomandările necesare. privind ajustările juridice, tehnice și organizaționale pentru activarea soluției la scară largă în viitor.

Proiectul pilot dintre Republica Moldova și România urmează încheierea cu succes a proiectului pilot UE-PaE între Administrațiile Vamale din Belarus și Lituania, desfășurat în urmă cu un an.

EU4Digital – e-Comerț