EU4Digital lansează acțiuni de sprijinire a programelor de mentorat pentru femei în sectorul tehnologic în țările partenere din est

  • Data: 02/09/20
  • Distribuie:

EU4Digital a lansat o nouă activitate pentru programele de mentorat pentru femei în sectorul tehnologic, cu scopul de a aborda diferența de gen și de a permite organizațiilor naționale să implementeze astfel de programe pe piețele lor locale de tehnologie.

Decalajul de gen pe piața tehnologiei este o problemă globală, care afectează și țările partenere din est. Soluțiile sunt necesare în special acum ca urmare a pandemiei COVID-19, care a înregistrat un impact mai mare asupra ratelor șomajului femeilor în comparație cu bărbații, precum și a schimbărilor rapide pe piața muncii, unde sunt necesari tot mai mulți specialiști în tehnologie.

În lumina acestor provocări, EU4Digital a decis să întreprindă acțiuni practice pentru a reduce decalajul de gen și pentru a sprijini transformarea piețelor locale.

Noua activitate lansată se axează pe programele de mentorat pentru femei având drept scop transferul de cunoștințe în domeniul tehnologiei și abilitarea beneficiarilor locali pentru a face pași practici spre lansarea unor astfel de programe în fiecare dintre cele șase țări partenere din est.

Activitatea urmează să fie implementată în colaborare cu practicieni din organizația „Women Go Tech” cu sediul în UE , care are experiență practică de mentorat și lansare de programe similare în statele Baltice și nordice.

Principalele beneficii și rezultate ale acestei activități pentru țările partenere din est includ: 

  • Ghid practic și adaptat la nivel regional pentru programe de mentorat adresate femeilor în instituții tehnologice – ghidul va furniza cunoștințe necesare în domeniile finanțării, mentoratului, conținutului programului, marketingului și resurselor;
  • Foi de parcurs pentru implementarea programului (planuri de acțiune practice) pentru cele șase țări partenere din est;
  • Organizații locale abilitate și dedicate implementării unor astfel de programe în propriile țări.

De-a lungul activității, organizațiile beneficiare locale vor fi implicate și instruite activ. EU4Digital a identificat potențiali parteneri în fiecare țară parteneră și va finaliza procedurile pentru a-i aduce la bord în următoarele săptămâni. Organizațiile selectate vor fi implicate în mod practic în ajustarea celor mai bune practici ale UE și modelarea orientărilor pentru piețele lor locale. De asemenea, acestea vor participa la un atelier comun de transfer de cunoștințe, care este planificat pentru sfârșitul lunii noiembrie / începutul lunii decembrie 2020.

Programul EU4Digital și Women Go Tech urmăresc nu doar realizarea transferului de cunoștințe și practici ale UE, ci și continuarea activității și implementarea cazurilor pilot de program în următorii ani.