EU4Digital lansează activități de armonizare a comerțului electronic între țările PaE și UE

  • Data: 11/03/20
  • Distribuie:

între UE și țările Parteneriatului estic, ca parte a componentei e-Comerț a Programului EU4Digital.

Comerțul electronic – sau e-Comerț – se referă la cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii oriunde în lume prin intermediul rețelelor de calculatoare. Deși UE este o piață unică care permite schimbul liber de bunuri și servicii între statele membre, bunurile și serviciile nu pot fi schimbate cu ușurință între UE și țările din Parteneriatul estic, din cauza diferențelor din legislația, standardele și infrastructura privind comerțul electronic. De exemplu, întreprinderile din UE care fac comerț cu orice parte a lumii, inclusiv cu țările din PaE, doresc să aibă încredere că aceste bunuri respectă cerințele generale de siguranță, dar se confruntă cu obstacole din cauza faptului că standardele și legislația din UE și țările PaE nu sunt armonizate.

Prin activitatea de comerț electronic, EU4Digital își propune să ofere sugestii privind armonizarea a trei domenii aferente comerțului electronic între țările PaE, și anume:

  • legislația
  • standardele
  • ecosistemul de comerț electronic.

Scopul este de a stabili nivelul de referință al UE și de a analiza cele trei domenii în contextul comerțului electronic. Pe baza nivelului de referință al UE, echipa de proiect va elabora o analiză a comerțului electronic al țărilor Parteneriatului Estic. Această analiză va contribui la identificarea lacunelor care împiedică comerțul electronic de succes între UE și țările Parteneriatului Estic.

Identificarea lacunelor va contribui la furnizarea de recomandări țărilor partenere din est în ceea ce privește armonizarea comerțului electronic cu UE în vederea realizării unui comerț electronic fără probleme.

Pentru a aduce cea mai mare valoare în UE și Parteneriatul Estic, analiza va fi apoi utilizată pentru a identifica provocări specifice și o soluție pilot concepută și lansată pentru a aborda aceste provocări. Mai multe informații despre pilot vor fi partajate după finalizarea analizei comerțului electronic în țările PaE.

Reuniunea de lansare a activității de comerț electronic a avut loc prin teleconferință la 12 februarie: au fost discutate obiective, activități-cheie și cronologie și a fost creat un grup de lucru cu reprezentanți din fiecare țară a Parteneriatului Estic.

Obiectivele formale ale activității de comerț electronic, stabilite în cadrul reuniunii, sunt:

  • sprijinirea armonizării mediului digital pentru e-comerț al regiunii PaE cu nivelul de referință al UE, prin oferirea de recomandări pentru alinierea la legislația și standardele UE;
  • implementarea și pilotarea platformei (platformelor) de comerț electronic în anumite țări partenere din PaE și UE; oferirea recomandărilor privind dezvoltarea în continuare a facilitatorilor infrastructurii transfrontaliere de comerț electronic, în baza rezultatelor pilotării.

Experții care conduc activitatea de comerț electronic și grupul de lucru intenționează să-și coordoneze eforturile de elaborare a recomandărilor privind armonizarea dintre UE și PaE, fiind planificate discuții periodice între experții echipei și omologii din țările PaE.