Reuniunea EU4Digital se axează pe dezvoltarea strategiilor privind e-Sănătatea

  • Data: 10/01/22
  • Distribuie:

La 30 decembrie 2021, echipa e-Sănătate a EU4Digital a organizat un eveniment virtual privind dezvoltarea strategiei de e-Sănătate. Acesta este al cincilea eveniment virtual dintr-o serie de evenimente de colaborare în domeniul e-Sănătății planificate pentru acest an. Scopul evenimentului a fost de a reuni membrii rețelei e-Sănătate din cele șase țări partenere din est, oferind oportunități de colaborare în ceea ce privește dezvoltarea strategiei de e-Sănătate.

În prima parte a evenimentului, echipa e-Sănătate a EU4Digital a împărtășit cu rețeaua planul viitorului eveniment e-Sănătate din 2022 cu privire la urmărirea progresului în implementarea orientărilor privind armonizarea e-Sănătății. Acest briefing a fost urmat de o prezentare de către echipa e-Sănătate a EU4Digital a recomandărilor pentru dezvoltarea strategiei privind e-Sănătatea în legătură cu direcțiile strategice cheie. Pe baza obstacolelor reale în domeniul e-Sănătății care trebuie abordate în țările partenere din est, echipa EU4Digital a definit șase elemente constitutive ale ecosistemului de e-Sănătate armonizate și interoperabile. Fiecare element constitutiv prezentat a fost urmat de recomandări propuse pentru a contribui la depășirea provocărilor existente în domeniul e-Sănătății.

În a doua parte a evenimentului, expertul pe termen lung în e-Sănătate al EU4Digital, dr. Henrique Martins, a prezentat o privire de ansamblu asupra evoluțiilor strategiei privind e-Sănătatea din Europa (Austria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Portugalia). Strategiile privind e-Sănătatea din aceste țări au fost comparate din punct de vedere al diverselor dimensiuni, inclusiv: abordarea legislativă și organizațională, telemedicina, accesul pacienților la date, eHDSI pentru interoperabilitate, standarde de informații privind sănătatea și utilizarea profilurilor IHE, imagini medicale (PACS), implementarea de servicii e-Sănătate transfrontaliere și interoperabilitatea între sectorului public și e-Sănătate.

În partea finală a evenimentului, reprezentanții țărilor partenere din est au fost invitați să facă o scurtă prezentare generală a planurilor strategice naționale de dezvoltare a e-Sănătății, cu o prezentare generală a viziunii și activităților cheie planificate. Reprezentanții domeniului tematic e-Sănătate din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina și-au împărtășit planurile și prioritățile strategice.

Orientări comune privind armonizarea și interoperabilitatea în domeniul e-Sănătății https://eufordigital.eu/ro/library/common-guidelines-for-ehealth-harmonisation-and-interoperability/