Sesiunea tematică privind competențele digitale a avut loc pe data de 8 octombrie pe parcursul reuniunii Comitetului Director al EU4Digital

  • Data: 12/10/20
  • Distribuie:

Realizările și obiectivele viitoare în domeniul competențelor digitale ale Programului EU4Digital au fost prezentate în cadrul unei reuniuni de nivel înalt care a avut loc la 8 octombrie 2020, ca parte a celei de-a doua Reuniuni anuale a Comitetului Director al Inițiativei EU4Digital, care se desfășoară în perioada 5-9 octombrie.

Peste 60 de participanți, inclusiv reprezentanți ai ministerelor țărilor partenere din est, ai delegațiilor UE și ai instituțiilor UE au fost salutați de domnul Arturas Piliponis, Șeful Echipei EU4Digital.

Reprezentanții domeniului tematic de Competențe Digitale și-au prezentat progresele cu privire la  mai multe activități, inclusiv dezvoltarea unei Metodologii de Măsurare și Prognozare  a Decalajului de Competențe Digitale, dezvoltarea unui cadru de competențe digitale pentru IMM-uri și microîntreprinderi în țările partenere din est, precum și sprijinul și progresul continuu privind înființarea de Coaliții Naționale pentru Competențe și Locuri de Muncă în sectorul digital în țările partenere din est.

Obiectivele viitoare ale domeniului tematic de Competențe Digitale includ:

  • Finalizarea elaborării Liniilor Directoare privind utilizarea Cadrului de Competențe Digitale și a patru Profiluri ale sarcinilor la locul de muncă. Liniile directoare includ instrucțiuni cu privire la modul de aplicare a Cadrului European de e-Competențe și a Cadrului de Competențe Digitale pentru cetățenii, IMM-urile și microîntreprinderile din țările partenere din est, prin prezentarea mai multor cazuri de utilizare.
  • Sprijin suplimentar pentru țările partenere din est în stabilirea și conducerea Coalițiilor Naționale, inclusiv instruiri, schimbul de bune practici ale UE și recomandări privind conducerea și gestionarea Coalițiilor Naționale înființate.
  • Organizarea de instruiri, vizite de studiu, conferințe pentru factorii de decizie politică și furnizorii de instruire și o campanie de promovare pe teme ce țin de competențe digitale.

În cadrul sesiunii tematice, Programul EU4D a discutat, de asemenea, viziunea lor cu privire la posibilele îmbunătățiri în domeniul competențelor digitale dincolo de 2021, inclusiv extinderea măsurătorilor maturității digitale, coordonarea îmbunătățită a inițiativei de competențe digitale și utilizarea cadrelor și instrumentelor UE pentru a continua îmbunătățirea competențelor digitale pentru diverse grupuri țintă din țările partenere din Est.

După prezentarea de către reprezentanții domeniului tematic de Competențe Digitale, doamna Mary Zakaryan, Coordonatorul Rețelei de Competențe Digitale a EU4Digital care reprezintă Ministerul Industriei High-Tech din Republica Armenia, a prezentat feedback-ul rețelei sale. Ea a menționat că activitatea desfășurată de EU4Digital este extrem de antrenantă din cauza implicării unor experți externi, oferind în același timp o platformă țărilor pentru a-și împărtăși ideile privind competențele digitale.

Feedback-ul Rețelei de Competențe Digitale a fost urmat de o prezentare a dlui Alessandro Brolpito, Specialistul principal în domeniul Competențelor și Învățării Digitale al Fundației Europene de Formare (ETF), care a oferit o prezentare succintă a lucrărilor recente ale ETF privind cartografierea politicilor și inițiativelor legate de competențe digitale și învățarea online în educația și formarea profesională în țările partenere din est.

Sesiunea tematică s-a încheiat cu o discuție și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Reprezentanții țărilor au adus la cunoștința participanților informații actualizate cu privire la progresul, prioritățile și planurile lor în domeniul competențelor digitale și au reiterat importanța eforturilor continui de a aborda decalajul de competențe digitale. A Doua reuniune anuală a Comitetului Director al EU4Digital a fost organizată de Programul EU4Digital ca o serie de sesiuni virtuale, analizând rezultatele obținute în cadrul programului și discutând prioritățile viitoare ale Parteneriatului estic în sectorul digital.