Evenimentul Rețelei EU4Digital convine asupra planului campaniei de promovare a competențelor digitale

  • Data: 01/03/21
  • Distribuie:

Pe data de 26 februarie 2021, Programul EU4Digital a organizat un eveniment al Rețelei de Competențe Digitale, la care au fost prezentate și convenite, cu reprezentanții țărilor partenere din est, principiile de bază ale campaniei de Promovare a Competențelor Digitale a EU4Digital.

La eveniment a avut loc, de asemenea, o scurtă discuție cu privire la viitoarele instruiri, conferințe și vizite de studiu, iar potențialii vorbitori, precum și livrarea estimată a evenimentelor, au fost confirmate cu reprezentanții țării.

Se estimează că campania de promovare se va desfășura la începutul lunii mai 2021 și va demonstra impactul pe care EU4Digital l-a avut asupra domeniului competențelor digitale în toate țările partenere din est, prin identificarea principalilor beneficiari ai activităților legate de competențele digitale.  Campania va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea și beneficiile îmbunătățirii competențelor digitale.

Reprezentanții țării și-au împărtășit viziunea și ideile despre cele mai bune practici în materie de activități legate de competențele digitale din țările lor într-o sesiune de brainstorming la care a participat echipa de comunicare a EU4Digital.  Accentul principal al campaniei, „Tineretul în STEM și TIC”, a fost ales de reprezentanții țării la un eveniment de rețea anterior, iar cele mai bune practici identificate în țări vor avea drept scop scoaterea în evidență a efortului și succeselor EU4Digital de promovare a competențelor digitale în rândul tinerilor. Programul EU4Digital sprijină dezvoltarea competențelor digitale și Inovarea TIC în țările partenere din est, prin intermediul mai multor activități, inclusiv organizarea de cursuri de instruire, conferințe și evenimente de rețea.