EU4Digital publică orientările privind coalițiile naționale pentru competențe digitale din țările partenere din est

  • Data: 25/05/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a elaborat un set de orientări privind coalițiile naționale pentru competențe digitale, ca parte a sprijinului său pentru înființarea de coaliții naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă în țările partenere din est.

Comisia Europeană a lansat pentru prima dată  „Coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă” în martie 2013, reunind statele membre, companiile, partenerii sociali, organizațiile non-profit și furnizorii de educație, care iau măsuri pentru a combate lipsa competențelor digitale în Europa. În general, Coalițiile Naționale pentru Competențe Digitale și Locuri de Muncă (Coalițiile Naționale) contribuie la coordonarea activităților legate de competențele digitale, la sensibilizarea publicului și la schimbul de bune practici între toate țările care le-au stabilit. S-a estimat că, până în octombrie 2018, 10,9 milioane de persoane au fost implicate în activitățile Coaliției UE.  

Un număr total de 24 de coaliții naționale din UE și  două din țările partenere din est (Armenia și Ucraina) au fost deja înființate, iar în cursul anului 2020 se preconizează înființarea mai multor coaliții naționale. Coaliția irlandeză pentru competențe digitale și locuri de muncă,  lansată în 2017, este adesea citată ca un exemplu de coaliție națională consacrată, care are obiective clar definite și o acoperire largă.

„Coaliția irlandeză pentru competențe digitale și locuri de muncă este o inițiativă foarte utilă în acest scop. Aceasta reunește companii, parteneri sociali, organizații non-profit și furnizori de educație, implicați în abordarea lipsei de competențe digitale în Irlanda, pentru a face schimb de bune practici și oportunități și pentru a genera idei noi de creștere a competențelor digitale și TIC  la toate nivelurile”, spune Mary Cleary, coordonator al Coaliției Naționale irlandeze pentru competențe digitale și locuri de muncă.  „Coaliția națională ne oferă, de asemenea, posibilitatea de a lucra alături de părțile interesate din alte state membre ale UE, de a ne extinde perspectiva și de a crește gama de inițiative care ar putea fi reproduse în Irlanda. De asemenea, suntem încântați și mândri să împărtășim propriile noastre idei cu partenerii noștri din coaliția europeană, deoarece lucrăm împreună pentru a ne asigura că fiecare are capacitatea de a funcționa efectiv și eficient într-o economie și societate digitală. Cererea de competențe digitale este un fenomen global și continuă să crească în Irlanda, la fel ca în restul Europei. Trebuie să fim creativi în strategiile pe care le folosim pentru a dezvolta și îmbunătăți aceste competențe.   „

În prezent, coaliții naționale au fost stabilite în două țări partenere din est – Armenia (2017) și Ucraina (2019) – discuțiile privind înființarea acestora în alte țări fiind în derulare. Pentru a facilita înființarea coalițiilor naționale în celelalte țări și pentru a sprijini gestionarea și promovarea coalițiilor naționale din Armenia și Ucraina, au fost elaborate Orientări privind coalițiile naționale pentru competențe digitale care sintetizează activitățile și principiile-cheie pentru înființarea și gestionarea coalițiilor naționale în cadrul Programului EU4Digital.

Orientările acoperă etapele-cheie în înființarea unei coaliții naționale care funcționează, inclusiv:

  • Identificarea potențialilor membri al Coaliției naționale;
  • Identificarea obiectivelor Coaliției Naționale;
  • Elaborarea unui plan de acțiune;
  • Gestionarea Coaliției Naționale;
  • Promovarea Coaliției Naționale.

Orientările includ, de asemenea, linkuri la mai multe resurse care furnizează informații despre coalițiile naționale, Carta membrilor Coaliției UE, resurse și cele mai bune practici, precum și instrumentul Pledge Viewer al coaliției UE.

În cadrul inițiativei EU4Digital, Uniunea Europeană sprijină implementarea strategiilor privind competențele digitale în țările partenere din est, acționând întru instituirea coalițiilor naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă și un cadru de competență pentru IMM-uri și microîntreprinderi.

Află mai multe

EU4Digital: Orientări privind coalițiile naționale pentru competențe digitale

Comisia Europeană: Coaliții naționale

Comisia Europeană: Coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă

Comisia Europeană: Coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă pe scurt

Carta membrilor coaliției pentru competențe digitale și locuri de muncăl

Resursele digitale și cele mai bune practici

Instrumentul Pledge Viewer al Coaliției pentru competențe digitale și locuri de muncă