EU4Digital publică recomandări privind armonizarea comerțului electronic între țările partenere din est și UE

 • Data: 13/04/21
 • Distribuie:

Programul EU4Digital a publicat recomandările sale privind armonizarea e-Tranzacționării între țările partenere din est și UE. Lista recomandărilor a fost întocmită ca parte a activității de e-Tranzacționare în cadrul domeniului tematic e-Comerț al Programului EU4Digital. 

Obiectivul general al raportului este de a oferi recomandări privind armonizarea e-Tranzacționării între țările partenere din est și UE în trei domenii: ecosistem, cadru legal și standarde. Recomandările vizează:

 • Eliminarea barierelor din calea e-Tranzacționării transfrontaliere;
 • Creșterea volumului e-Tranzacționării transfrontaliere;
 • Sporirea gradului de conștientizare și pregătire a țărilor pentru schimbările în domeniul e-Tranzacționării din UE 2021.

Recomandările au fost elaborate de experții EU4Digital în domeniul e-Tranzacționării și de experții locali din țările partenere din est, după cum urmează:

 • Dezvoltarea situației actuale sau a situației de referință a UE. Situația de referință este structurată în jurul lanțului valoric al e-Tranzacționării și descrie jucătorii, informațiile și activitățile implicate în activitatea de furnizare, distribuție și post-vânzare de bunuri pentru piață. Mai mult de 100 de aspecte cheie din domeniile juridic, al standardelor și ecosistemului de e-Tranzacționare sunt descrise de-a lungul lanțului valoric și a situației de referință.
 • Efectuarea analizei situației în materie de e-Tranzacționare în țările partenere din est. Analiza a fost efectuată prin realizarea de interviuri, ateliere și cercetări. Peste 50 de părți interesate au fost implicate în țările partenere din est, inclusiv ministere, autorități vamale și fiscale, operatori poștali și logistici, piețe, asociații de afaceri, experți locali.
 • Furnizarea de opinii profesionale din partea experților Programului EU4Digital cu privire la principalele lacune în materie de e-Tranzacționare transfrontalieră.
 • Organizarea de consultări și alinieri cu părțile interesate naționale.
 • Elaborarea de recomandări în baza practicilor UE care vizează creșterea volumului tranzacțiilor de comerț electronic și abordarea măsurilor de susținere necesare pentru ca e-Tranzacționarea să funcționeze.

Recomandările furnizate au rezultat în șase planuri naționale de acțiuni care stabilesc baza pentru punerea în aplicare ulterioară prin:

 • efectuarea modificărilor necesare de către autoritățile țărilor partenere din est în domeniile juridic și al standardelor în conformitate cu punctele specifice prevăzute;
 • Actorii guvernamentali și neguvernamentali care adoptă recomandările din planurile naționale de dezvoltare a economiei pentru acțiuni practice.

Una dintre recomandările propuse (Recomandarea nr.1 din acest raport) – înființarea unui depozit virtual, a fost selectată pentru a fi pilotată între țările partenere din est (Armenia, Azerbaidjan, Georgia) și UE (Germania). Soluția pilot constă în crearea depozitelor virtuale naționale / baze de date de bunuri locale pentru a conecta actorii comerțului electronic, astfel încât aceștia să poată face schimb automat de informații despre vânzări, vamă și livrare. Puteți citi mai multe despre proiectul pilot aici.

Descărcați rapoartele:

Armenia

Azerbaidjan

Belarus

Georgia

Republica Moldova

Ucraina