EU4Digital publică recomandări privind măsurarea și prognozarea lacunelor în materie de competențe digitale în țările partenere din est

  • Data: 20/11/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digial a publicat „Metodologia de Măsurare și Prognozare a Lacunelor în materie de Competențe Digitale în Țările Partenere din Est”. Metodologia conține un rezumat al practicilor actuale de măsurare și prognozare a competențelor digitale ale țărilor partenere din est, precum și recomandări privind introducerea unei metodologii comune de măsurare și prognozare, aliniată la practicile UE.

Competențele digitale nu sunt doar o necesitate pentru specialiștii TIC și pentru companiile aflate în transformare digitală, ci devin rapid vitale pentru participarea cu succes a fiecărui cetățean la economia și societatea digitală. În inițiativa lor din 2016, „Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”/ „Căi de sporire a nivelului de competențe: noi oportunități pentru adulți”, Consiliul Uniunii Europene a declarat că competențele digitale sunt la fel de importante ca alfabetizarea și aritmetica elementară. Lipsa de alfabetizare și competențe digitale poate fi un factor de excludere semnificativ pentru mulți oameni care limitează și / sau previne câștigurile de productivitate posibile prin adoptarea TIC.

Cu toate acestea, creșterea alfabetizării digitale și remedierea lacunelor de competențe începe cu identificarea problemei. Măsurarea competențelor digitale este esențială pentru identificarea bazată pe dovezi a lacunelor în materie de competențe digitale și pentru planificarea țintită a inițiativelor de îmbunătățire a competențelor digitale. Măsurarea poate susține, de asemenea, monitorizarea progresului aferent obiectivelor domeniului competențelor digitale.

În UE, Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) este utilizat pentru a monitoriza performanța Statelor Membre ale UE în ceea ce privește conectivitatea digitală, competențele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale. DESI măsoară progresul țărilor UE către o economie și societate digitală, inclusiv zona capitalului uman, începând cu 2014. Dimensiunea capitalului uman a DESI măsoară competențele necesare pentru a utiliza posibilitățile oferite de soluțiile digitale. Mai mult, câțiva indicatori TIC în forța de muncă și în educație sunt, de asemenea, măsurați în mod regulat în UE, prezentând date suplimentare privind competențele digitale. Măsurarea armonizată a datelor face posibilă compararea progresului între Statele Membre ale UE, identificarea lacunelor în materie de competențe și evaluarea impactului inițiativelor regionale și naționale.

Obiectivul Programului EU4Digital a fost de a evalua starea actuală a măsurării și prognozării competențelor digitale și de a elabora recomandări pentru alinierea la practicile UE. Metodologia publicată conține un set de recomandări regionale pentru îmbunătățirea colectării și a prognozării datelor în țările partenere din est. 

Metodologia concluzionează că toate țările partenere din est colectează unele date despre competențele digitale și și-au exprimat interesul de a alinia în continuare practicile de măsurare și prognozare la metodologiile UE.

Extinderea în continuare a setului de indicatori și îmbunătățirea comparabilității între țări ar putea aduce o valoare adăugată semnificativă pentru progresul comparativ cu alte țări din regiunea parteneriatului estic. Comparabilitatea ar fi posibilă prin alinierea metodelor de colectare a datelor, inclusiv eșantionarea, conceperea anchetelor și clasificarea datelor. În plus, anticiparea nevoilor de competențe digitale are loc sub diferite forme în întreaga regiune, inclusiv anchete privind competențele, previziuni generale privind forța de muncă și metode calitative, cum ar fi

grupurile de lucru ale experților. Cu toate acestea, nevoile viitoare de competențe digitale nu sunt evaluate în prezent la nivel regional sau printr-o abordare comună, care ar putea oferi un aport puternic pentru îmbunătățirea receptivității sistemului de educație și formare la nevoia în creștere de diferite tipuri și niveluri de competențe digitale.

Cu toate acestea, raportul identifică, de asemenea, o serie de premise care trebuie să existe până a putea fi stabilită o metodologie comună  în țările partenere din est, cum ar fi consolidarea capacității personalului implicat în colectarea și analiza datelor și necesitatea alocării resurselor suficiente pentru implementarea anchetelor la nivel național, analiza și prognozarea datelor.

Raportul publicat poate fi găsit aici.