Comitetul Director EU4Digital: accent pe prioritățile cheie în sprijinul digital acordat Partenerilor din Est

 • Data: 20/09/19
 • Distribuie:

Programul EU4Digital a organizat primul Comitet Director la Bruxelles pe 17 septembrie 2019, evaluând progresele realizate în primele șase luni de implementare a proiectului, precum și prioritățile viitoare în cadrul Inițiativei EU4Digital.

Scopul întrunirii a fost de a oferi părților interesate cheie o imagine de ansamblu a progreselor Programului EU4Digital în primele șase luni de implementare (Ianuarie-Iunie 2019), precum și a priorităților viitoare. A fost, de asemenea, o oportunitate de a evalua situația altor proiecte incluse în inițiativa EU4Digital, cum ar fi Strategiile privind Banda Largă, EaPConnect și viitorul proiect de Reziliență Cibernetică.

O serie de sesiuni tematice au evidențiat următoarele priorități în cadrul celor șase direcții ale Programului EU4Digital:

Normele în domeniul telecomunicațiilor

 • Introducerea spațiului de roaming comun în regiunea PaE;
 • Consolidarea independenței autorităților naționale de reglementare;
 • Abordarea coordonată pentru eliberarea a 700MHz.

Încredere și Securitate

 • Recunoașterea identificării electronice (eID);
 • Pilotarea e-Semnăturii ;
 • Elaborarea unui set standard de orientări în materie de securitate cibernetică.

e-Comerț

 • Pilotarea mecanismelor de schimb de informații înainte de sosire;
 • Acțiuni de pregătire pentru pilotarea unui Coridor de Transport Digital între Marea Baltică și Marea Neagră;
 • Pilotarea soluțiilor transfrontaliere privind e-Comerțul.

Inovarea în domeniul TIC și ecosisteme Startup

 • Crearea unui cadru legislativ comun;
 • Promovarea relaționării actorilor ecosistemelor inovatoare;
 • Implementarea campaniilor de promovare.

e-Sănătate

 • Elaborarea orientărilor și standardelor de armonizare și interoperabilitate comună pentru regiunea PaE;
 • Implementarea unei platforme e-Sănătate transfrontalieră în regiunea PaE;
 • Implicarea regiunii PaE în proiecte, programe și inițiative relevante ale UE.

Competențe Digitale

 • Definirea unei metodologii comune în regiunea PaE;
 • Crearea coalițiilor naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă.

Întrunirea a inclus, de asemenea, o prezentare a noului site web EU4Digital (www.eufordigital.eu), care oferă știri și informații despre Inițiativă, accesibile atât din perspectivă tematică cât și a țării.

Următoarea întrunire a Comitetului Director va avea loc într-un an.

EU4Digital are ca scop extinderea beneficiilor Pieței Unice Digitale a Uniunii Europene către statele Partenere din Est, canalizând sprijinul UE pentru dezvoltarea potențialului economiei și societății digitale, în scopul de a aduce creștere economică, de a genera mai multe locuri de muncă, de a îmbunătăți viețile oamenilor și de a ajuta afaceri. Prin EU4Digital, UE sprijină țările Parteneriatului Estic întru reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea benzii largi de mare viteză pentru stimularea economiilor și extinderea e-serviciilor, armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate, în domenii cuprinse între logistică și sănătate, consolidarea securității cibernetice, dezvoltarea competențelor și crearea mai multor locuri de muncă în industria digitală.