EU4Digital va efectua o evaluare a pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up în țările partenere din est

  • Data: 23/04/20
  • Distribuie:

Uniunea Europeană sprijină extinderea Inițiativei privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) la țările partenere din est, în conformitate cu politica Parteneriatului Estic după 2020, acordând asistență start-up-urilor digitale și ÎMM-urilor pentru a îmbunătăți accesul acestora la finanțare,  și la piețele UE și pentru a consolida legăturile cu ecosistemele de inovare ale UE.

Pentru a realiza acest lucru, Programul EU4Digital a lansat o nouă activitate privind „Evaluarea pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (studiul DISC) în țările partenere din est”.  Evaluarea va efectua o analiză de piață a peisajului investițional pentru start-up-urile inovatoare digitale/high-tech din țările partenere din est.

Activitatea a fost inspirată de Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC)  din regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est, care își propune să abordeze deficitul de investiții în inovațiile digitale și să sprijine extinderea start-up-urilor digitale din regiune.

Pe baza acestei abordări, Comisia Europeană își propune să măsoare necesitatea și posibilitățile de implementare a unei inițiative similare în țările partenere din est. Evaluarea pieței va sprijini Comisia Europeană în înțelegerea deficitului de investiții și va servi drept bază pentru luarea în considerare a unei inițiative de tip DISC pentru Parteneriatul Estic.

Studiul DISC al EU4Digital din țările partenere din est se va concentra în mod specific asupra următoarelor activități:

  • Identificarea lacunelor existente pe piață.
  • Asigurarea unei imagini de ansamblu asupra investițiilor principalelor fonduri private de capital de risc.
  • Asigurarea unei imagini de ansamblu a principalelor programe de investiții din sectorul public.
  • Asigurarea unei imagini de ansamblu a principalelor date de pe piață privind disfuncționalitatea existentă a pieței în ceea ce privește investițiile.
  • Oferirea recomandărilor cu privire la modul de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru start-up-urile digitale/high-tech.
  • Oferirea recomandărilor privind utilizarea instrumentelor financiare pentru a sprijini mai bine creșterea și extinderea start-up-urilor digitale/high-tech în regiune.

Studiul DISC din țările partenere din est se va desfășura pe baza analizei resurselor de date existente și a datelor de cercetare în teren colectate în timpul interviurilor cu principalele grupuri de părți interesate de pe piață și va fi validat în timpul consultărilor naționale. Data-țintă pentru finalizarea studiului este vara anului 2020.

Informații suplimentare: Lansarea DISC