EU4Digital va sprijini start-up-urile de înaltă tehnologie prin conceperea Fondului de Capital de Risc a inițiativei DISC a PaE și Ghidul pentru Consolidarea Capacității Ecosistemului Antreprenorial TIC

  • Data: 10/12/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital lucrează la designul Fondului de Capital de Risc al inițiativei DISC a PaE (Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up) pentru a sprijini start-up-urile de înaltă tehnologie din țările partenere din est.

Designul și planul de acțiune ale Fondului de Capital de Risc al inițiativei DISC a PaE au fost inițiate, pe baza rezultatelor studiului EU4Digital finalizat anterior privind „Evaluarea Pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) în țările partenere din est”.  Concluziile studiului au confirmat lacunele de finanțare existente pentru start-up-urile de înaltă tehnologie și au oferit recomandări de nivel înalt pentru înființarea unui mecanism de sprijin financiar și a programelor de sprijin asociate în regiune. Studiul a arătat clar că start-up-urile locale și ecosistemele antreprenoriale din domeniul TIC au nevoie de mai mult decât finanțare pentru a le spori oportunitățile de creștere și dezvoltare.  Astfel, se prevede că, pe lângă finanțare, PaE DISC Capital va educa start-up-urile și investitorii să sporească calitatea ideilor de afaceri și a minimiza riscul aferent investițiilor. Acest lucru ar putea fi realizat prin abilitarea incubatoarelor și acceleratoarelor locale, precum și prin stabilirea legăturilor dintre start-up-urile locale și actorii din sectorul privat la nivel regional și internațional.

Din perspectiva juridică, este planificat ca PaE DISC Capital să funcționeze ca o companie de management al activelor cu un consiliu de administrație internațional. Din punct de vedere financiar, fondul de risc unificat ar trebui constituit sub umbrela companiei de management al activelor. Un astfel de fond ar asigura accesul la capital pentru întregul ciclu de viață al unui start-up prin următoarele programe de finanțare: Incubare (Datorie Subvenționată), Accelerare (Capital propriu de pornire) și Internaționalizare (Capital propriu de Seria A).  Se prevede că investițiile de capital proprii la etapa de inițiere și Seria A ar putea fi co-investite cu investitori locali și internaționali (de exemplu, investitori providențiali, fonduri de risc, bănci, altele).

Având în vedere abordarea regională a fondului, provocarea este de a stabili un criteriu clar de idei de afaceri și de evaluare a start-up-ului, precum și regulile de luare a deciziilor centralizate pentru investiții. Acestea sunt extrem de importante pentru a asigura că beneficiile a fi oferite de fond sunt la fel de accesibile pentru start-up-urile din toate cele șase țări partenere. O altă întrebare importantă este selectarea locației operaționale centralizate a fondului, care depinde în mare măsură de cadrele fondului de capital de risc și de investiții internaționale ale celor șase țări partenere, precum și sprijinul guvernelor locale.

În acest moment, echipa dedicată de experți a EU4Digital lucrează la prima versiune de design și de plan de acțiune pentru implementarea PaE DISC Capital. După finalizarea acestuia, vor continua discuțiile suplimentare cu părțile interesate selectate, iar ajustările necesare vor fi finalizate la începutul anului viitor. 

În paralel cu designul PaE DISC Capital, EU4Digital pregătește un ghid cu recomandări pentru consolidarea capacităților ecosistemelor antreprenoriale TIC în domeniul accesului la cunoștințe, capital și piață. Recomandările cheie sunt planificate inițial pentru a fi implementate sub umbrela PaE DISC Capital. Ar putea fi recomandate planuri suplimentare ca planuri de acțiune pentru dezvoltatorii locali de capacități (acceleratoare, incubatoare, universități, organizații internaționale și altele), pe baza priorităților fiecărei țări, a complexității implementării și a resurselor disponibile.

Designul PaE DISC Capital și ghidul de sprijin al ecosistemului antreprenorial TIC sunt concepute în conformitate cu propunerea pentru obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului Estic după 2020, în care Comisia Europeană și-a evidențiat planurile sale de a sprijini extinderea start-up-urilor și a scale-up-urilor digitale inovatoare în regiune prin intermediul extinderii Inițiativei privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC)  spre țările partenere din est.

Află mai multe:

Lansarea DISC

Evaluarea Pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) în țările partenere din est

EU4Digital realizează o evaluare a pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up în țările partenere din estEU4Digital organizează consultări online cu țările partenere cu privire la lacunele în materie de investiții și accesul la finanțare pentru start-up-urile de înaltă tehnologie