EU4Digital lucrează asupra unor recomandări privind măsurarea și prognozarea competențelor digitale în țările partenere din est

  • Data: 29/05/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital lucrează asupra unei metodologii de măsurare și prognozare a competențelor digitale pentru țările partenere din est, inclusiv recomandări pentru introducerea unor practici comune de măsurare în conformitate cu practicile UE.

Competențele digitale nu sunt doar o componentă esențială pentru specialiștii în domeniul TIC sau companiile aflate în transformare digitală, ci devin rapid vitale pentru participarea cu succes la economia și societatea digitală a fiecărui individ.

În inițiativa sa din 2016, „Căi de perfecționare: Noi oportunități pentru adulți„, Uniunea Europeană a afirmat că competențele digitale sunt la fel de importante ca alfabetizarea și aritmetica. Lipsa alfabetizării și a competențelor digitale poate fi un factor semnificativ de excludere pentru multe persoane, limitând sau chiar împiedicând creșterea productivității posibilă prin absorbția TIC.

Remedierea lacunelor în materie de alfabetizare digitală și competențe digitale începe cu identificarea problemei. Măsurarea competențelor digitale este esențială pentru a permite identificarea și țintirea pe bază de dovezi a zonelor cu probleme.

În UE, Comisia Europeană a creat Indicele Economiei și Societății Digitale  (DESI),  un instrument care monitorizează performanța statelor membre ale UE în materie de conectivitate digitală, competențe digitale, activitate online, digitalizarea afacerilor și servicii publice digitale. DESI măsoară progresele înregistrate de țările UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, inclusiv a domeniului capitalului uman, începând din 2014. Dimensiunea capitalului uman al DESI măsoară competențele necesare pentru a utiliza posibilitățile activate de soluțiile digitale.

În ceea ce privește țările partenere din est, un studiu din 2015 privind  armonizarea piețelor digitale în cadrul Parteneriatului estic a evaluat disponibilitatea piețelor digitale din țările partenere din est pentru o posibilă armonizare și integrare pe piața unică digitală și a constatat că regiunea nu dispune de o abordare sistematică în ceea ce privește măsurarea  deficitului de competențe digitale.

Studiul a declarat că dezvoltarea unei astfel de metodologii a competențelor digitale este o prioritate și, astfel, îmbunătățirea gradul de conștientizare cu privire la necesitatea de a corela cererea și oferta. Aceasta ar  ajuta țările partenere din est să își adapteze politicile pentru a elimina lacunele în materie de competențe digitale și pentru a permite furnizorilor de educație și instruire să își coreleze programele de studii cu nevoile unei piețe a muncii în schimbare rapidă.

Ca răspuns la această necesitate, EU4Digital  lucrează în prezent la o „metodologie de măsurare și prognozare a lacunelor în materie de competențe digitale și de identificare a acțiunilor de remediere prioritare„, iar în lunile următoare va prezenta un set de recomandări pentru introducerea unor practici comune de măsurare a competențelor digitale aliniate la metodologiile UE.

Disponibilitatea datelor joacă un rol esențial în dezvoltarea strategiilor privind competențele digitale în țările partenere din est și în armonizarea acestora cu strategiile la nivel european. Elaborarea unei metodologii comune pentru măsurarea și prognozarea lacunelor naționale în materie de competențe digitale în țările partenere din est va sprijini:

  • adaptarea strategiilor de dezvoltare la nivel național la date concrete, măsurate în conformitate cu practicile UE, contribuind la identificarea unor domenii problematice concrete și a decalajelor dintre cerere și ofertă;

o abordare comună față de colectarea datelor legate de competențele digitale, care va permite compararea țărilor

  • partenere din est și UE și va permite țărilor să caute soluții comune pentru problemele legate de competențele digitale;
  • măsurarea sistematică și regulată pentru a servi drept bază pentru a prezice nevoile viitoare ale pieței muncii în ceea ce privește competențele digitale.

Ar putea fi adusă o valoare și mai mare prin alinierea politicilor de măsurare între țările partenere din est și cu UE, ceea ce ar permite o mai bună analiză comparativă și a decalajelor. O abordare sistematică a măsurării și prognozării competențelor digitale aliniate la politicile și metodologiile UE, cum ar fi sondajele DESI și EUROSTAT, nu a fost pusă în aplicare în țările partenere din est, iar nivelurile de maturitate a măsurării și prognozării variază foarte mult. În plus, trebuie să existe mai multe condiții prealabile, inclusiv competențe, guvernanță și resurse adecvate, pentru ca implementarea metodologiilor aliniate să poată fi realizată.