Accent pe digital: Fundația Europeană de Formare lansează Premiul pentru inovație și competențe

  • Data: 01/06/20
  • Distribuie:

Fundația Europeană de Formare (ETF) lansează un concurs deschis tuturor școlilor profesionale, universităților, centrelor și furnizorilor de instruire, căutând exemple de bune practici de predare și învățare în scopul dezvoltării competențelor digitale. 

Premiul ETF pentru inovație și competențe este deschis tuturor școlilor și colegiilor profesionale, precum și universităților, centrelor de instruire și furnizorilor publici și privați de instruire care oferă educație profesională inițială și continuă și formare profesională în țările partenere ale ETF (care includ toate cele șase țări partenere din est).

De ce un Premiu ETF pentru inovație și competențe?

Într-o lume în continuă schimbare a cerințelor pieței muncii, oamenii trebuie să învețe noi abilități, să schimbe locurile de muncă și să își asume noi ocupații pe parcursul carierei. Acest lucru se datorează unei combinații de factori diferiți, precum accelerarea progreselor tehnologice, digitizarea economiilor, globalizarea, demografia, migrația și schimbările climatice. Deși magnitudinea deplină și efectele finale ale acestor schimbări nu sunt încă pe deplin cunoscute și impactul lor va varia de la o țară la alta, sistemele de educație și formare au nevoie de capacitate de a dezvolta servicii și instrumente care sprijină profesorii, furnizorii și învățăceii și care asigură abilitățile potrivite necesare piețelor muncii.

Care este accentul premiului 2020?

Tehnologia digitală ne transformă societățile. Competența digitală, ca una dintre competențele cheie ale UE, devine din ce în ce mai instrumentală în aproape toate aspectele vieții noastre, dar în special în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională și dezvoltarea carierei. Transformarea digitală are loc, în măsură diferită, peste tot. ETF își sprijină țările partenere pentru a profita de oportunitățile pe care le oferă prin abordarea provocărilor digitale în contextul reformelor sistemului de educație și formare profesională (VET) în curs de desfășurare.

În acest context, ETF caută exemple de bune practici de predare și învățare în scopul dezvoltării competențelor digitale. Conceptul învățării și abordările noi / inovatoare față de dezvoltarea competențelor digitale sunt criteriile cheie de selectare. Exemple de bune practici vor fi alese luând în considerare contextul național, regional sau organizațional și relevanța exemplului pentru acest context.

Exemplele selectate vor informa viitoarele activități ETF și vor oferi cadrelor didactice, specialiștilor în domeniul curriculumului, furnizorilor de instruire și factorilor de decizie, idei și oportunități pentru propria lor activitate.

Ce face UE? UE sprijină dezvoltarea competenței digitale prin dezvoltarea cadrelor de referință pentru cetățeni, educatori și organizații (DigComp 2.1, inclusiv DigComp Into Action, DigCompEdu, DigCompOrg), precum și un instrument de autoevaluare pentru școli (SELFIE). Acestea sunt surse de inspirație pentru practicieni și factorii de decizie, cu exemple de rezultate concrete ale

învățării și niveluri de progresie. Un plan de acțiune privind educația digitală își asumă acțiuni concrete și sprijină utilizarea tehnologiei și dezvoltarea competențelor digitale în educație. La nivel de politici, competența digitală a fost una dintre cele opt competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru cetățenii UE din 2006, construind baza pentru elaborarea de politici (a se vedea documentul de poziție al ETF privind abilitățile și competențele digitale, precum și învățarea digitală și online și Recomandarea Consiliului Europei privind competențele cheie pentru învățare continuă (2018) pentru detalii).

Cum să particip

Vă rugăm să trimiteți bunele practici completând formularul de cerere: http://ETF.APPLY.sgizmo.com/s3/ 

Procesul de selecție

Doi finaliști pentru Premiul ETF pentru învățare nouă vor fi preselectați de Comitetul de selecție ETF și vor participa la un vot public online în luna de până la Săptămâna Competențelor Profesionale a UE, care va avea loc în noiembrie 2020.

Toate detaliile