Forumul EU4Digital privind Inovarea TIC scoate în evidență educația digitală pentru îmbunătățirea competențelor IMM-urilor și startup-urilor

 • Data: 03/04/23
 • Distribuie:

Forumul EU4Digital privind Inovarea TIC din 2023 a ridicat întrebări importante cu privire la viitorul educației pentru întreprinderi, în vederea pregătirii mai bune a acestora pentru societatea noastră digitală post industrială. Subliniind importanța perfecționării digitale a startup-urilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din regiunea Parteneriatului Estic (EaP), evenimentul online din 9 martie a fost al doilea dintr-o serie anuală de forumuri de inovare și a atras peste 100 de participanți. Ei au aflat despre diversele politici ale UE și ale PaE și inițiative de sprijin, inclusiv activitatea platformei EU4Digital EdTech Hub, care a fost anunțată în timpul evenimentului.

Nicholas Cendrowicz de la Comisia Europeană, șef adjunct de unitate, DG NEAR C1, a deschis evenimentul, subliniind că 2023 este Anul European al Competențelor. El a subliniat cât de crucial este pentru IMM-uri să aibă competențe digitale de înaltă calitate, deoarece produc până la 47% din valoarea adăugată în economie. „Trebuie să echipăm IMM-urile cu setul potrivit de instrumente pentru a le spori productivitatea”, a spus el, subliniind necesitatea de a reduce decalajele de investiții în competențe digitale, de a mobiliza 1,5 miliarde de euro din sectoarele public și privat și de a chema donatorii internaționali să integreze transformarea digitală. El le-a reamintit participanților să exploreze platforma ecosistemului de startup-uri PaE, care a fost lansată în timpul primului Forum de Inovare, în ianuarie 2022.  

Anne Bajart de la Comisia Europeană, șef adjunct de unitate, DG CNECT G2, a prezentat mai multe inițiative de strategie și politici ale UE cu agenda de sprijinire a competențelor digitale ale IMM-urilor. Busola digitală 2030 stabilește obiective ambițioase pentru nivelul de competențe digitale în rândul populației și al IMM-urilor și include doi piloni de activități, sprijinirea cursurilor de formare pe termen scurt de perfecționare a IMM-urilor și sprijinirea startup-urilor și IMM-urilor care se ocupă de soluții tehnologice inovatoare în educație. Diverse tipuri de parteneriate internaționale și intersectoriale facilitează accesul la competențe digitale în UE – de exemplu, Platforma pentru competențe digitale și locuri de muncă și Coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă în strânsă legătură; Săptămâna UE a programării de mare succes; Pactul pentru competențecare reunește organizațiile publice și private; Parteneriate pentru talenteDigital SkillUp; și Centrul european pentru educație digitală pentru colaborare în domeniul inovației. Instrumentele de politică includ Dialogul Structurat privind educația și competențele digitale cu statele membre ale UE, care va emite în curând două recomandări importante. În cele din urmă, ea a discutat despre activitatea în desfășurare pentru a crea un Certificat european de competențe digitale, precum și DigComp 2.2 – Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni, care facilitează proiectarea evaluării competențelor digitale și a conținutului instruirii.  

Tehnologia educației și noul centru EdTech

„Adoptarea tehnologiei va schimba cu siguranță locurile de muncă”, a spus speaker-ul principal Riaz Shah, partener și lider global de învățare, EY. A da un pas înapoi și a vedea contextul mai larg îmbunătățește înțelegerea importanței obținerii de competențe în tehnologiile digitale. Folosind exemple precum depozite automate, magazine fără casierie, vehicule autonome și fabricarea aditivă, el a analizat modul în care tehnologiile au transformat locurile de muncă. „Recalificarea oamenilor noștri este absolut critică”, a spus el. „Majoritatea școlilor noastre pregătesc copiii pentru era industrială; trebuie să regândim educația copiilor” ca să î-i pregătim pentru era noastră digitală. Acest lucru se aplică și educației executive în afaceri: el a explicat că EY își propune să își pregătească cei 400.000 de angajați prin intermediul schemei de insigne/ecusoane EY – un program global, dinamic de învățare și experiență, care acoperă nu doar seturi de tehnologie și abilități de afaceri, ci și mentalitatea de lider, oferind 235 diferite insigne virtuale folosind un cadru de 5 niveluri pentru a „gamifica” învățarea. Au fost obținute deja peste 350.000 de insigne și peste 300.000 sunt în curs de obținere – ceea ce oferă personalului oportunitatea de a urma EY Tech MBA gratuit. 

Abordarea „insignelor” EY va fi aplicată pe platforma inovatoare EU4Digital EdTech pentru IMM-urile și startup-urile din Parteneriatul Estic. Arturas Piliponis, liderul de echipă al programului EU4Digital, EY, a anunțat lansarea activității de dezvoltare a acestei platforme, care va facilita accesul IMM-urilor atât din industriile bazate pe tehnologie, cât și din cele non-IT la conținut de învățare de înaltă calitate legat de tehnologiile digitale și inovație. Acesta a invitat părțile interesate din cadrul Parteneriatului Estic să se alăture discuțiilor privind modul de funcționare a platformei, modelul de guvernanță și de proprietate, precum și selecția domeniilor de cunoaștere prioritare. El le-a reamintit participanților că această soluție educațională vine în contextul agendei politice UE-PaE pentru a împuternici digital 1 milion de cetățeni PaE. „Căutăm soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și sinergii cu inițiativele existente; sustenabilitatea acestei activități este unul dintre obiectivele cheie”, a spus el. 

Accent pe țările PaE

În timp ce multe dintre inițiativele și platformele existente ale UE evidențiate de vorbitorii anteriori sunt disponibile pentru IMM-urile din țările PaE, discuția a evidențiat mai multe provocări comune – cunoașterea insuficientă a tehnologiilor disponibile sau a beneficiilor acestora, lipsa de formare sau sprijin de consiliere și alfabetizare digitală sau de afaceri insuficiente. De asemenea, este încă nevoie de soluții specifice pentru fiecare țară în parte pentru a îmbunătăți accesul și adoptarea de cursuri de perfecționare.

 • Haykuhi Gevorgyan de la Ministerul Economiei al Republicii Armenia a spus că IMM-urile reprezintă 98% din afacerile țării. Guvernul Armeniei a lansat mai multe inițiative comune și colaborează cu sectorul privat și organizații neguvernamentale pentru a sprijini îmbunătățirea competențelor IMM-urilor în domeniul digital, de exemplu, DigiTec Summit, care promovează transformarea digitală. Un proiect de succes este „Platforma 5”, pentru escaladarea abilităților de marketing digital ale femeilor, implementat împreună cu Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale și PNUD Armenia. Sectorul privat și inițiativele neguvernamentale abordează, de asemenea, cererea tot mai mare de competențe digitale, de exemplu spațiul de lucru în comun „Impact Hub Yerevan” și incubatorul pentru startup-uri și IMM-uri și Centrul de inovare Microsoft, care oferă formare și sprijin pe teme precum cloud computing, big data și inteligența artificială. Fundația Enterprise Incubator din Armenia, înființată cu sprijinul Băncii Mondiale, oferă asistență tehnică IMM-urilor. Mai mult, Ministerul Economiei a elaborat un plan de acțiune care stabilește priorități pentru digitalizarea sectorului de producție și servicii prin intermediul a 24 de proiecte care vizează construirea, educarea și perfecționarea ecosistemelor, abilitarea beneficiarilor și introducerea instrumentelor digitale, care urmează să fie implementate până în 2026.
 • Shahin Aliyev de la Agenția pentru Inovare și Dezvoltare Digitală din Azerbaidjan a subliniat că competențele digitale sunt deosebit de importante pentru sectoarele de retail și agricultură. Formarea este importantă, dar este nevoie de a identifica cazuri de utilizare și de a ajuta IMM-urile să găsească instrumentele potrivite necesare pentru a-și îmbunătăți afacerile. Printre domeniile de interes se numără CRM-urile (instrumente de management al relațiilor cu clienții) și o bibliotecă digitală de instrumente relevante. Agenția sprijină, de asemenea, IMM-urile TIC să ofere servicii tehnice și CTO IMM-urilor non-TIC care se confruntă cu nevoile lor interne în domeniul TIC. Și, pentru a reduce riscurile digitalizării, un proiect cu Technion – Institutul de Tehnologie din Israel – va instrui aproximativ 1000 de experți în securitate cibernetică în decurs de trei ani. 
 • Irakli Gabriadze, director adjunct al Enterprise Georgia, a anunțat noi activități care vor începe în a doua jumătate a anului 2023 pentru a sprijini digitalizarea IMM-urilor. Activitățile de sprijin includ creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile digitalizării, precum și cofinanțarea eforturilor de creștere a competențelor digitale și de a introduce soluții de digitalizare. Pentru a implementa acest sprijin, se preconizează angajarea centralizată de experți în transformarea digitală pentru a furniza programe bazate pe tehnologie și pentru a elabora planuri de digitalizare adaptate pentru IMM-uri, inclusiv componente de competențe digitale. Cofinanțarea implementării soluțiilor digitale și a instruirilor ar putea fi în valoare de până la 10.000 de euro per companie sau 90% din cost.
 • Rodica Crudu de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Moldova (ODA) a spus că IMM-urile reprezintă până la 99% din economia Republicii Moldova, iar guvernul este foarte conștient de necesitatea de a le susține competitivitatea. Au fost adoptate mai multe legi și strategii, iar simplificarea cadrului de reglementare este o prioritate. ODA are trei programe care includ formare pentru perfecționarea IMM-urilor, astfel încât acestea să-și poată satisface nevoile pieței. Au fost dezvoltate recent programe noi, inclusiv cursuri privind comerțul electronic, marketing digital și vânzări precum și soluții digitale pentru îmbunătățirea proceselor precum importurile și exporturile. Furnizorii de formare vor fi selectați până la sfârșitul acestei luni, iar donatorii vor fi căutați pentru a ajuta la finanțarea activității, deoarece lipsa de expertiză face ca această piață să fie una competitivă. Organizația explorează, de asemenea, modalități de a crește sustenabilitatea programelor și proiectelor sale prin alte parteneriate.
 • Denys Blinda de la Biroul de Promovare a Antreprenoriatului și a Exporturilor din Ucraina a prezentat proiectul național de anvergură de promovare a antreprenoriatului și exporturilor, Diia Business. Implementat în 2021 în marca și ecosistemul oficial al guvernului digital „Diia”, portalul este un „ghișeu unic” pentru antreprenorii care doresc să-și înființeze propria afacere. O rețea offline de centre de asistență completează portalul. Sunt oferite șabloane, idei de afaceri, documente juridice și exemple, împreună cu servicii și consultanță, o piață și programe educaționale. Programele de accelerare a afacerilor au fost lansate în 2023, iar alte inițiative includ Visionary Women’s Accelerator și programul „Brave” pentru femei antreprenoare. Numărul de femei care folosesc platforma și serviciile a crescut și reprezintă deja 50% dintre utilizatori. 
 • Ihor Markevych de la Fondul Ucrainean pentru Startup (USF) și consilier al ministrului ucrainean al științei și educației a declarat că sectorul IT al țării a fost singura industrie în creștere în ultimul an și 70% dintre toți antreprenorii ucraineni din tehnologie sunt încă acolo. O „armata IT” bazată pe cooperarea ONG-urilor și a guvernului se concentrează pe proiecte de securitate cibernetică și tehnologie cibernetică. De asemenea, este nevoie de cooperare cu mentori, antrenori, întreprinderi etc. pentru a se asigura că vor fi disponibile cursuri de perfecționare digitală pentru a sprijini industria și a renova economia ucraineană.  

Inițiative ale organizațiilor internaționale

Sesiunea finală, un tur de masă, a explorat diverse inițiative din cadrul regiunii Parteneriatului Estic pentru a aborda lacunele în materie de competențe digitale, sprijinite de donatori internaționali la nivel regional și național: 

 • Kristien Van den Eynde de la Fundația Europeană de Formare (ETF) a atras atenția asupra proiectelor implementate de ETF în Armenia și Ucraina care au identificat nevoi specifice de competențe digitale în industria construcțiilor, a prelucrării lemnului și producției de mobilă și au contribuit la dezvoltarea strategiilor regionale. Un alt exemplu relevant pentru regiunea PaE este un proiect ETF în Balcanii de Vest în sectorul agroalimentar, care a reunit companii agroalimentare, furnizori de formare și intermediari pentru abordarea deficiențelor de competențe digitale. Ea a subliniat rolul cheie pe care organismele intermediare, cum ar fi Camerele de Comerț, agențiile de dezvoltare regională și centrele de inovare, îl pot juca în dezvoltarea competențelor și importanța accesului la resurse de formare, cum ar fi viitoarea platformă EU4Digital EdTech Hub. 
 • Niclas Rüffer de la Agenția Germană de Dezvoltare (GIZ) a descris proiectul finanțat de Germania „Transformarea digitală a IMM-urilor în țările Parteneriatului Estic”, care va fi implementat din martie 2023. Proiectul va lucra la strategii de digitalizare la nivel național, va furniza statistici și soluții mai bune pentru a sprijini IMM-urile și va lucra cu clustere, asociații și alți intermediari pentru a construi rețele de cunoștințe. Proiectul va sprijini, de asemenea, centrele de inovare digitală existente și noi, oferind granturi directe, călătorii de studiu și consultanță.
 • Salomé Will, analist de politici la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică),a declarat că digitalizarea și competențele IMM-urilor au devenit un accent mai mare în ultimii ani. OCDE oferă țărilor consiliere în materie de politici pe baza analizei, monitorizării și analizei comparative folosind cele mai bune practici OCDE, o platformă pentru dialog regional și consolidarea capacităților, lucrând cu ministerele guvernamentale, sectorul privat și mediul academic și organizații internaționale. Acest cadru consideră atât adoptarea tehnologiei, cât și cultura digitală drept componente necesare ale transformării digitale, cu competențele drept element transversal. Raportul regional din 2021 a arătat că utilizarea dispozitivelor digitale în țările partenere din est este sub nivelurile OCDE, este nevoie de parteneriate public-private și rolul ecosistemelor și comunităților locale de a facilita accesul IMM-urilor la competențe digitale. Proiectele în desfășurare oferă o evaluare comparativă a politicilor privind competențele digitale din regiunea PaE în cadrul Indicelui politicilor pentru IMM-uri 2024, precum și sprijin adaptat la țară pentru Armenia și Ucraina. 
 • Francisco Moraes Leitao Campos, Economist Senior la Banca Mondială a discutat despre importanța diagnosticării pentru a înțelege problemele reale ale fiecărui sector, în ceea ce privește digitalizarea IMM-urilor. Sondajele Băncii Mondiale privind adoptarea tehnologiei la nivelul firmelor din întreaga lume au oferit informații despre regiunea Parteneriatului Estic și despre modul în care țările pot progresa; de exemplu, în Georgia, sectorul de cazare are mai multe firme care utilizează CRM, în timp ce IMM-urile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul nu folosesc de obicei aceste tehnologii. Este important să testați intervențiile și să obțineți dovezi de concept pentru a promova intervențiile corecte și eficiente. El a citat ca exemple pozitive programul de formare din cadrul proiectului GeNIE (Georgia National Innovation Ecosystem/Ecosistemul Național de Inovare din Georgia) și proiectul Digi Trans, care vizează elaborarea și testarea politicilor de sprijinire a digitalizării.
 • Livia Turcanu de la Moldova Future Technologies Activity și-a împărtășit experiența de sporire a competitivității companiilor moldovenești din diverse sectoare. Pentru a avansa în digitalizarea IMM-urilor și a startup-urilor, trebuie luate în considerare nu doar tehnologiile, ci și alte aspecte ale ecosistemului, inclusiv îmbunătățirea competențelor digitale în rândul antreprenorilor, accesul la finanțare și investiții, precum și cadre juridice de sprijin pentru plățile de comerț electronic și e-servicii. Ea a subliniat necesitatea educației pentru competențe digitale și a declarat: „ceva de care suntem mândri este introducerea de noi diplome de master și noi programe de studii în universități, axate pe tehnologiile emergente, iar acum studenții obțin abilități actualizate care vor fi folosite de ei în viitor.”  

Vedeți agenda completă a evenimentului.

Vezi prezentările vorbitorilor

Informații suplimentare

Organizațiile interesate să colaboreze cu EU4Digital pe durata înființării hub-ului  EdTech pot contacta echipa Inovare TIC la EU4Digital@lt.ey.com.  

Primul Forum de inovare „Soluții inovatoare pentru dezvoltarea ecosistemelor de startup-uri în Parteneriatul Estic” a avut loc la 27 ianuarie 2022.  

Forumul de inovare reprezintă o serie de oportunități anuale autonome de a se concentra pe subiecte legate de inovare și startup-uri, cu inițiativa de a armoniza piețele digitale din Parteneriatul Estic și țările UE.