De la ecosistemele start-up-urilor la finanțarea inovării: EU4Digital începe analiza lacunelor legislative în materie de TIC în domenii prioritare

  • Data: 29/01/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a început analiza lacunelor legislative UE- Parteneriatul Estic (PaE) în domeniile de politici TIC prioritare care au fost selectate de țările partenere din PaE. Analiza completată a lacunelor va servi drept punct de plecare pentru elaborarea de recomandări care favorizează inovarea în domeniul TIC în țările PaE.

Domeniile de politici prioritare alese sunt următoarele:

Noi forme organizaționale în susținerea inovării în domeniul TIC (selectate de Azerbaidjan)

Acestea includ:

1.       Proiecte bazate pe parteneriat public privat (proiecte „federate” cu mai multe părți interesate). Pentru o utilizare pe scară largă a tehnologiilor digitale cheie  (5G, big data, Calcul de Înaltă Performanță, Securitate Cibernetică, Fotonica, Robotica și componente și sisteme electronice, tehnologii), este necesară consolidarea eforturilor diverselor părți interesate  (proiecte de parteneriat public-privat). UE a înființat  Parteneriate Public-Private (PPP)  pentru  Securitate Cibernetică,  Fotonică, calcul de Înaltă Performanță,  Robotică,  Internet din viitor  (5G),  ECSEL  (componente electronice și software încorporat) și Fabrici ale Viitorului.

2.       Clustere, fablab-uri, acceleratoare, centre de competențe, centre de inovare digitală. Există un spectru de modele organizaționale ale organizațiilor de susținere a inovării existente în UE:

  1. Fablab-uri – asigurarea start-up-urilor cu primele facilități de dezvoltare a prototipurilor; 
  2. acceleratoare – asistarea companiilor digitale în creștere și extindere;
  3. centre de competență – servesc drept punct focal și concentrare a C&D pe domenii tehnologice specifice;
  4. centre de inovare digitală – oferă consultanță  IMM-urilor cu privire la modelele de afaceri în domeniul inovării digitale). 

Aceste modele sunt abia stabilite la un nivel reglementat în țările PaE și de multe ori duc lipsa legăturilor puternice și stabile între ele. Recomandările elaborate de Programul EU4Digital vizează abordarea deficiențelor. Printre exemplele UE se numără Platforma europeană de colaborare în domeniul clusterelor (PECC), Observatorul European al Clusterelor, Observatorul European pentru Clustere și Schimbări Industriale, Testul European de Rezistență pentru Politica privind Clusterele,  Parteneriate Strategice Europene cu privire la Clustere (PSEC), Adunarea Acceleratorilor, Forumul Unicornilor, Forumul Investitorilor, Rețeaua Start-up-urilor Națiunilor Europene și Centre de Inovare digitală.

Ecosisteme pentru start-up-uri și scale-up-uri (Inovatori în rețea și actori de ecosisteme)  (selectați de Moldova)

Relaționarea ajută părțile interesate cu diverse expertize și necesități să se găsească reciproc. Este util atât în ecosistemele mature (cu un număr mare de actori), cât și în ecosistemele aflate la o etapă incipientă (necesitatea identificării actorilor interesați și reunirea acestora).

Recomandările elaborate de Programul EU4Digital vor urmări consolidarea ecosistemului start-up-urilor din Moldova prin sprijinirea dezvoltării clusterelor, rețelelor și comunităților inovatoare într-un cadru de politici naționale de inovare sau politici digitale.

Exemple din partea UE includ: Ghișeul Unic  (start-up-urile și constructorii de ecosisteme au acces ușor la toate serviciile de finanțare și la alte tipuri de sprijin oferite la nivelul UE), Rețeaua Întreprinderilor Europene; Centre de afaceri din  China  și  Thailanda; Centrul de Cooperare Industrială UE-Japonia;  Baza de date privind Accesul pe Piață; Export Helpdesk (biroul de asistență și informații privind accesul pe piață pentru importul în UE); portalul Comunității de Inovare Socială;  Asociația Europeană a Comerțului pentru investitorii providențiali, Fondurile Îmițiale și Jucătorii de Piață de la etapa Incipientă (EBAN); Îinvestitorii providențiali din Europa; Parteneriatul Start-up-urilor din Europa (PSE); Adunarea Acceleratorilor; Forumul Unicornilor; Forumul investitorilor; Rețeaua Start-up-urilor Națiunilor Europene; Platforma de parteneriat a clusterelor UE;  Rețeaua de DIH-uri la nivelul UE.

Accesul IMM-urilor la finanțare pentru inovații digitale (selectate de Georgia și Ucraina)

În timpul dezvoltării lor, IMM-urile se confruntă cu nevoi diferite, atât în ceea ce privește dimensiunea, cât și tipul de fonduri investiționale:

  • Etape incipiente (ideație, căutarea piețelor) – crowdsourcing,  crowdfunding  și crowdinvesting; Vouchere pre comerciale pentru achiziții și inovare.
  • Etapa de finanțare inițială și start-up timpuriu (mai mulți bani necesari, riscuri înalte) – investitori providențiali.
  • Etapa de start-up târziu (cererea dovedită de pe piață pentru produse sau servicii, investiții mult mai mari necesare) – fonduri cu capital de risc, garanții pentru împrumuturi bancare.
  • Afaceri extinse – piețele bursiere și piețele bursiere de creștere.

UE ajută IMM-urile să aibă acces la finanțare în toate fazele ciclului lor de viață. Toate țările din Parteneriatul Estic au solicitat accesul IMM-urilor la instrumentele și programele de finanțare existente ale UE.

Recomandările EU4Digital vor ajuta țările din Parteneriatul Estic să creeze instrumente și programe de finanțare pentru inovarea TIC și să obțină acces la finanțarea UE pentru inovarea în domeniul TIC.

Exemple de oportunități de finanțare din partea UE pentru inovarea TIC: Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME); Horizon 2020;  Facilitatea de Capitaluri proprii COSME pentru Creștere; Facilitatea COSME de Garantare a Împrumuturilor (LGF); Planul de acțiune Fintech; Regulamentul privind Fondurile Europene cu Capital de Risc; Ghid privind finanțarea participativă (crowdfunding) pentru IMM-uri; Asociația Europeană a Comerțului pentru investitorii providențiali, Fondurile inițiale și Jucătorii de Piață de Nivel Incipient (EBAN); Investitorii providențiali din Europa; Mecanismul pentru Interconectarea Europei; Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS). 

Managementul drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale (selectat de  Armenia)

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt menținute prin regulamente pentru a oferi inovatorilor drepturi monopoliste pentru o anumită perioadă de timp într-un anumit teritoriu.

Gestionarea DPI nu se referă la modul de obținere a unui brevet, ci la modul de utilizare a activelor PI într-o strategie de afaceri, ceea ce este dificil pentru IMM-uri.

În prezent, toate țările din Parteneriatul Estic sunt membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). Astfel, cadrul juridic pentru procedurile de obținere a brevetelor și de executare, precum și drepturile de autor și drepturile conexe sunt deja armonizate între UE și PaE.

Cu toate acestea, în Armenia, în 2019, o echipă internațională de avocați (Asociația Barourilor din Armenia și Comitetul IP/IT pentru Armenia) a efectuat un studiu cuprinzător al textelor juridice privind proprietatea intelectuală, cu recomandări privind modificările textelor juridice. Discuțiile privind implementarea acestor recomandări au scos la iveală o serie de provocări instituționale și de capacitate în Armenia, care urmează să fie studiate în detaliu în timpul activităților componentei Inovarea în domeniul TIC a EU4Digital.

Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor în sectoarele tradiționale) (selectată de Belarus)

Uniunea Europeană stimulează digitalizarea industriei europene pentru a-și menține competitivitatea globală, acordând o atenție deosebită sectoarelor tradiționale și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și disparităților regionale.

Obiectivul inițiativei UE „Digitalizarea industriei europene” (2016) este de a se asigura că întreprinderile de toate dimensiunile, amplasările și sectoarele din Europa pot beneficia pe deplin de inovarea digitală.

UE a propus Centre de Inovare Digitală (DIH) ca instrument-cheie pentru a reduce disparitățile actuale în ceea ce privește digitalizarea IMM-urilor din diferite sectoare și regiuni.

Programul EU4Digital va utiliza experiența UE pentru a contribui la formarea unui cadru de cooperare între guvern, mediul de afaceri, mediul academic și societate în domeniul digitalizării industriei, care ar trebui să încurajeze dialogul și noile inițiative în Belarus. Prin inițiativa sa EU4Digital, Uniunea Europeană sprijină reformele și acțiunile de favorizare a dezvoltării cercetării în domeniul TIC, a ecosistemelor pentru start-up-uri și inovare din regiunea Parteneriatului Estic, pornind de la experiența UE și cele mai bune practici.