Prioritățile viitoare în centrul atenției Atelierului de lucru al rețelei de e-comerț

  • Data: 21/11/19
  • Distribuie:

Viitoarele acțiuni pilot și priorități au fost discutate la cel de-al 7-lea Atelier de lucru al rețele de e-comerț, care a avut loc la Helsinki, Finlanda, la 9-11 octombrie. În prima zi a atelierului, participanții au luat parte, de asemenea, la zilele transportului digital – un eveniment al UE dedicat digitalizării comerțului, rețelelor de transport și sectorului de logistică.

Experții EU4Digital au prezentat și, împreună cu membrii rețelei de e-comerț, au discutat despre cele mai bune practici în UE, starea de lucruri în țară, opțiunile și soluțiile care trebuie pilotate și acțiunile pregătitoare elaborate de echipa de experți a programului EU4Digital pentru activități transfrontaliere în domeniul e-comerțului, e-vamei și coridoarelor de transport digital (CTD). De asemenea, au fost discutate oportunități viitoare de relaționare pentru a sprijini schimbul de cunoștințe între țările UE și țările partenere din est, precum și pentru a facilita o mai bună legătură dintre experții în comerțul electronic și părțile interesate din regiune.

În timpul evenimentului, participanților le-au fost prezentate inițiative și proiecte relevante pentru tema e-comerț. Acestea au inclus:

  • FENIX – o rețea Europeană de schimb de informații privind logistica viitoare (cu privire la proiectele SELIS și AEOLIX);
  • Soluții de conducte de date pentru coridoare de transport digital;
  • Aplicarea tehnologiei blockchain pentru digitalizarea lanțului de aprovizionare.

Atelierul rețelei de e-comerț a convenit asupra următoarelor concluzii:

  • Necesitatea finalizării înființării grupurilor de lucru ale rețelei de e-comerț până la sfârșitul lunii octombrie 2019, deoarece implicarea membrilor grupului de lucru la etapa actuală este semnificativă;
  • După prezentarea viziunii DTC propuse, rețeaua a sugerat includerea mai multor activități în domeniul de aplicare al inițiativei EU4Digital – dezvoltarea cerințelor tehnice și soluții tehnice pentru platforma de integrare de bază a sistemelor naționale de e-logistică la acceptarea de către Comisia Europeană;
  • Soluția pentru proiectul pilot e-vamă – sistem de schimb de date privind accizele pentru informații prealabile sosirii (SEED) – a fost discutată. Țările din cadrul PaE vor evalua necesitatea și prioritatea acestora pentru pilotarea soluțiilor și pilotarea perechilor de țări.
  • Cazul de utilizare prioritară va fi identificat de către țările PaE din lista detaliată a cazurilor de utilizare posibile pentru pilotul e-comerț transfrontalier dezvoltat de echipa EU4Digital.

Viitoarele ateliere ale rețelei de e-comerț din 2020 vor avea loc în Armenia pentru sesiunea de primăvară și în Azerbaidjan pentru sesiunea de toamnă.

7. eTrade Network Workshop

Zilele de Transport Digital 2019