Ecosisteme de inovare și susținere a start-up-urilor în domeniul TIC în Parteneriatul Estic: progres și perspective în centrul atenției la ședința EU4Digital

  • Data: 14/10/20
  • Distribuie:

Progresul și planurile viitoare în domeniul ecosistemelor de inovare și susținere a start-up-urilor în domeniul TIC  au fost prezentate la o sesiune tematică organizată de Programul EU4Digital la 8 octombrie 2020, ca parte a Reuniunii anuale a Comitetului Director, care a avut loc virtual între 5 și 9 octombrie.

Peste 30 de participanți s-au alăturat sesiunii, inclusiv membri ai Comisiei Europene, Coordonatori ai Pieței Digitale Armonizate (HDM), Delegațiile UE și rețeaua de Experți în domeniul Inovării TIC din țările partenere din est.

Sesiunea a început cu liderul echipei de inovare TIC a EU4Digital, Anna Pobol, și Liderul Adjunct al domeniului tematic, Ruta Salvyte-Tamosiuniene, oferind o imagine de ansamblu a stării de lucruri, a rezultatelor și a considerațiilor viitoare pentru activitățile de inovare TIC.

A fost prezentată una dintre realizările cheie ale domeniului tematic Inovarea în domeniul TIC: recomandarea de politică privind ecosistemul TIC și planurile de acțiune care au fost dezvoltate și aliniate cu peste 100 de părți interesate locale. Părțile interesate și-au confirmat angajamentul de a implementa acțiunile și au fost identificate organizațiile coordonatoare. Planurile de acțiune stabilesc baza pentru implementarea inițiativelor prin proiecte finanțate la nivel național sau sprijinite de UE în fiecare țară parteneră din est. Aceste documente sunt acum disponibile online în biblioteca EU4Digital.

Ca parte a activității de recomandări de politici, a fost realizat un studiu de fezabilitate a start-up-urilor și scale-up-urilor digitale. Pe baza rezultatelor studiului de fezabilitate, a început proiectarea programului pilot al instrumentului financiar al Inițiativei privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC), cu scopul de a lansa un nou fond pentru finanțarea start-up-urilor tehnologice la diferite etape de creștere în anii următori.  Nevoile de dezvoltare a ecosistemelor vor fi susținute în paralel cu lansarea inițiativei DISC, prin pregătirea unui ghid specific cu recomandări de consolidare a capacităților pentru țările partenere din est. 

În baza planului de relaționare elaborat pentru țările partenere din est, a fost selectat accentul pentru evenimentele de networking virtuale. Cel de-al doilea eveniment de networking privind Inovarea în domeniul TIC pe tema „Integrarea investitorilor providențiali și a capitalului de risc în rețelele UE și globale” a avut loc în aceeași după-amiază. Alte patru evenimente de networking online sunt planificate în legătură cu anumite domenii de politici.

Parteneriatele cu organizațiile locale care sprijină femeile în tehnologie au fost stabilite de către Programul EU4Digital în septembrie 2020, cu scopul de a elabora orientări regionale și planuri de acțiune la nivel de țară pentru implementarea programelor de mentorat pentru femei în sectorul tehnologiei. Se preconizează ca parteneri locali să preia lansarea noilor programe în următorii ani.

În plus, există planuri de înființare a unui forum guvernamental de coordonare a politicilor în anul următor, ca un eveniment anual care să

reunească factorii de decizie politică, start-up-urile și scale-up-urile și alți actori ai ecosistemului TIC din cadrul PaE și UE.

Prezentarea a fost urmată de feedbackul coordonatorului rețelei de experți a ecosistemelor de inovare si susținere a start-up-urilor în domeniul TIC, Rashad Azizov, Șeful Departamentului pentru Dezvoltarea Inovativă a Societății Informaționale și e-Guvernare la Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor și Tehnologiilor Înalte din Republica Azerbaidjan. Dl Azizov a subliniat că rețeaua consolidată de Inovare TIC și actorii conectați ai ecosistemelor de Inovare TIC la nivel local și regional sunt componentele cheie necesare pentru a avansa implementarea planurilor de acțiune dezvoltate.

Evenimentul a fost încheiat cu o discuție comună despre starea de lucruri și planurile viitoare. Părțile interesate au subliniat relevanța planurilor de acțiuni elaborate. Pentru a obține un impact mai larg, este preconizat sprijin din partea UE în domeniile prioritare identificate. În paralel, au fost discutate și alte priorități regionale: necesitatea digitalizării IMM-urilor tradiționale și accesul la finanțare pentru start-up-uri și scale-up-uri digitale. Regiunea a confirmat necesitatea și pregătirea pentru lansarea planificată a programului de finanțare a start-up-urilor. Prioritățile comune vor rămâne activități cheie ale domeniului tematic TIC în perioada următoare.

Informații suplimentare Sesiunile tematice au fost organizate în cadrul Reuniunilor anuale ale Comitetului Director al inițiativei EU4Digital, cu scopul de a discuta activitățile implementate, rezultatele și planurile viitoare. Abonați-vă la Buletinul Informativ pentru a fi mereu informat.