Al doilea eveniment de Inovare în domeniul TIC: noi perspective de cooperare între actorii financiari alternativi din țările partenere din est și rețelele UE

  • Data: 15/10/20
  • Distribuie:

Un eveniment de networking EU4Digital din 8 octombrie a discutat modalități de integrare a furnizorilor alternativi de finanțare din țările partenere din est în rețelele și platformele europene și cum să își dezvolte capacitatea de a spori accesul IMM-urilor digitale la finanțare în regiune.

Evenimentul virtual de networking, desfășurat în cadrul săptămânii Comitetului Director al EU4Digital, a fost destinat organizațiilor din sectorul financiar alternativ din țările partenere din est, pentru a sprijini parteneriatele dintre rețelele de afaceri și asociațiile din regiune și omologii lor europeni. În timpul reuniunii, rețelele cheie de sprijin pentru afaceri, investitorii providențiali (BA) și rețelele de finanțare participativă au prezentat propuneri de valoare, planuri și viziuni pentru o posibilă cooperare în regiunea PaE, și anume:

Evenimentul a atras peste 80 de participanți din aproximativ 55 de organizații din sectorul financiar alternativ al PaE. La discuție s-au alăturat reprezentanți ai investitorilor providențiali, asociații de capital de risc, platforme de finanțare participativă, ministere, agenții și alți actori ai ecosistemelor din țările partenere de est, precum și coordonatori ai Pieței Digitale Armonizate (HDM), Delegații UE și membri ai rețelei de Experți în inovarea TIC.

Evenimentul a fost alcătuit din diferite sesiuni interactive axate pe mai multe aspecte ale accesului la finanțe:

  • Networking-ul ecosistemelor de inovare și suport pentru afaceri
  • Networking-ul Asociațiilor de investitori providenţiali și de capital de risc
  • Networking-ul ecosistemelor de finanțare participativă (crowdfunding)

Evenimentul a fost deschis de liderul domeniului tematic al EU4Digital – Inovarea în domeniul TIC și moderatorul evenimentului, Anna Pobol, prezentând obiectivele evenimentului de networking, urmat de un raport privind „Investiția providențială în regiunea PaE” de Jesus Lozano, consilier strategic în domeniul TIC la Consiliul European pentru Inovare.

Dl Lozano a subliniat importanța critică a networking-ului cu alți actori locali și internaționali ai ecosistemelor de inovare în domeniul TIC și a construirii de legături cu ecosistemul, pentru a ajuta investitorii de la etapa incipientă să selecteze start-up-uri promițătoare, să își crească rata de succes și să valorifice riscurile. Beneficiile rețelelor BA în comparație cu investițiile unice includ partajarea resurselor, punerea în comun a fondurilor, corelarea și o influență mai mare sau un acces mai ușor pe piață, a spus dl Lozano. Sesiunea privind „Networking-ul ecosistemelor de inovare și susținere a afacerilor” a fost condusă de reprezentanții EBN, David Uhlíř și Luca Maini.

Prezentarea lor despre „Comunitatea europeană a liderilor în domeniul inovării în afaceri și viziunea unei posibile cooperări în regiunea PaE” a evidențiat inițiativele cheie ale EBN – certificarea Centrelor de Inovare în Afaceri din UE (UE | BIC), dezvoltarea și distribuția de programe de sprijin pentru afaceri de calitate, inițierea și facilitarea colaborărilor de proiecte, rețele globale și advocacy pentru sprijinirea afacerilor.  În sprijinul misiunii sale de a folosi inovația ca o forță pentru dezvoltarea regională prin IMM-uri inovatoare, evaluarea comparativă de către EBN a organizațiilor certificate de calitate prin Marca de Calitate UE|BIC le permite membrilor să mențină standarde de înaltă calitate de sprijin pentru inovare.  Un exemplu practic de „Înființare a Centrelor de Afaceri și Inovare EBN în Ucraina” a fost împărtășit de Inna Petrenko, consilier la Biroul de Dezvoltare a IMM-urilor din Ucraina (SMEDO), care a relatat oportunitățile și provocările, precum și progresele înregistrate în crearea unei astfel de organizații în Ucraina. Experiența ucraineană demonstrează că, pentru a fi durabile, BIC-urile trebuie să ofere servicii de înaltă calitate, urmând o abordare bazată pe piață, cu consolidarea capacităților esențiale pentru a asigura o calitate înaltă a serviciilor, precum și extinderea cu mai multe organizații de sprijinire a afacerilor din întreaga țară. Ucraina ia în considerare în prezent înființarea unei rețele naționale largi de 24 de UE|BIC-uri în cadrul Planului de Acțiune Guvernamental Prioritar de Redresare Economică 2020-2022.

Discuția a continuat cu o sesiune de Networking cu Investitori Providențiali și Asociații de Capital de Risc. Principalele întrebări s-au axat pe consolidarea capacităților BA și a managerilor rețelei BA și pe relaționarea cu comunitățile organizațiilor UE. Răspunsurile au fost oferite de Jacopo Losso, Director al Secretariatului la EBAN, care și-a împărtășit cunoștințele despre „Înțelegerea peisajului investitorilor providențiali în Europa și conectarea cu acesta”. Dl Losso a prezentat EBAN-ul ca reprezentant paneuropean pentru comunitatea de investitori în faza incipientă, adunând peste 150 de organizații membre în peste 50 de țări și reprezentând un sector estimat să investească 11,4 miliarde de euro pe an. Participanții au ridicat întrebări cu privire la posibilul sprijin guvernamental în dezvoltarea ecosistemelor BA în țările lor. În discuția care a urmat, stimulentele fiscale și schemele de co-investiții au fost menționate ca posibile modalități prin care guvernele pot sprijini comunitățile locale de investitori providențiali. Cu toate acestea, domnul Losso a recomandat crearea de programe naționale în sprijinul BA și alegerea instrumentelor de sprijin să fie efectuată în strânsă colaborare cu comunitatea locală de BA și comunitățile internaționale cu experiență în compararea efectelor aplicării diverselor instrumente în diferite țări. Oportunitățile și experiența de „Lucru cu rețelele de top ale investitorilor providențiali din Europa” au fost prezentate de Jan Debets, Șef Operațiuni la BAE. Principalele activități ale organizației sunt networking-ul intensiv prin evenimente specializate, cercetare și colectare de date și partajarea cu membrii comunității. Dl Debets a prezentat studiul Investitorilor providențiali Femei Pentru Antreprenori din Europa, care încurajează discuțiile privind promovarea potențială a antreprenoriatului femeilor în țările din PaE. În plus, platforma EuroQuity pentru accesarea investitorilor și a actorilor din ecosistem a fost prezentată ca un instrument util pentru conectarea la rețeaua din UE.

Sesiunea finală a fost dedicată „Networking-ului între ecosisteme de finanțare participativă”, cu o prezentare despre „Propunerea de valoare și viziunea unei posibile cooperări în regiunea PaE” de Oliver Gajda, Director Executiv la ECN. Scopul rețelei este de a contribui la dezvoltarea standardelor profesionale, furnizarea de cercetări industriale și oportunități profesionale de networking între membri și participanții cheie din industrie. În timpul discuției, participanții au declarat că formele de finanțare participativă bazate pe împrumuturi și pe capitaluri proprii erau de interes special pentru țările PaE. Dl Gajda a menționat posibilitățile de a sprijini țările partenere din est cu dezvoltarea unui cadru de reglementare a finanțării participative în conformitate cu cele mai bune practici ale UE.

O perspectivă practică asupra Finanțării Participative a fost prezentată de Otar Gorgodze, Șeful Departamentului de Dezvoltare Tehnologică Financiară și de Supraveghere de la Banca Națională a Georgiei, care a împărtășit „Provocările și procesul de elaborare a reglementărilor pentru finanțarea participativă în Georgia”. El a spus că banca a adoptat recent o abordare neutră din punct de vedere tehnologic în domeniul supravegherii. Au fost create noi structuri pentru a ajuta la dezvoltarea ecosistemului financiar din Georgia încă din decembrie 2019, incluzând Oficiul pentru Inovare Financiară, RegLab, cadrul model de guvernare a riscurilor AI&ML, cadrul digital de Licențiere al Băncii și standardul Open API. Discuția ulterioară a abordat particularitățile acestor instrumente și solicitările celorlalte țări din PaE de a împărtăși experiențele de reglementare a piețelor financiare.

Evenimentul de networking s-a încheiat cu concluzia că este nevoie de o colaborare suplimentară a țărilor partenere din est cu rețelele și platformele UE. Se planifică reuniuni de follow-up între fiecare organizație a UE și participanții interesați din țările partenere din est pentru a continua discuțiile cu privire la conexiunea practică a organizațiilor, inclusiv stabilirea de programe de consolidare a capacităților și posibila aderare în organizațiile UE.

Evenimente de Networking în domeniul Inovațiilor TIC Evenimentele de networking în domeniul inovațiilor TIC își propun să faciliteze înființarea comunităților din PaE în domeniile de politică selectate pentru Inovarea în domeniul TIC. Pe lângă crearea de rețele în regiune, aceștia depun eforturi pentru stabilirea unor punți bilaterale și multilaterale între organizațiile partenere din est și părțile interesate din UE pentru a permite activități și proiecte comune durabile în continuare. Aceste eforturi vizează o cunoaștere mai profundă și o înțelegere generală a celor mai bune practici relevante ale UE de către părțile interesate din regiune. Prin urmare, seria de evenimente vizează un public larg, incluzând reprezentanți ai nivelului ministerial și agenții, asociații și rețele ale domeniilor de politici relevante, organizații de infrastructură TIC, precum și alți actori ai ecosistemelor de inovare în domeniul TIC.