Ecosisteme de inovare pentru start-up-uri: evidențierea ingredientelor-cheie pentru succes

  • Data: 10/04/20
  • Distribuie:

Ce reprezintă un bun ecosistem de inovare digitală pentru start-up-uri? Care sunt ingredientele cheie și cum pot fi reunite acestea pentru a optimiza inovarea TIC în rândul afacerilor? Acestea sunt principalele întrebări pe care EU4Digital le-a abordat în procesul de revizuire a celor mai bune practici ale UE în cadrul „ecosistemelor de inovare TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri”.

În ultimele luni, echipa de Inovare TIC a Programului EU4Digital s-a concentrat asupra eforturilor de promovare a unui cadru legislativ comun care să favorizeze inovarea TIC în rândul țărilor partenere din Est, pe baza celor mai bune practici ale UE. Scopul este de a identifica diferențele majore dintre UE și vecinii săi din est și de a recomanda acțiuni de reducere a diferenței.

Fiecare dintre cele șase țări partenere a selectat un domeniu de politică specific, pentru care EU4Digital stabilește o analiză a decalajului, care să fie urmată de recomandări de politică adaptate și de planuri de acțiune pentru implementarea acestora.

Republica Moldova a selectat ecosistemele de inovare TIC ca domeniu de politică prioritar. În baza analizei inițiale a decalajului, recomandările elaborate de EU4Digital vor urmări consolidarea ecosistemului pentru start-up-uri în Moldova prin sprijinirea dezvoltării de rețele și comunități inovatoare în cadrul politicilor naționale de inovare sau al politicilor digitale.

Acest articol oferă o imagine de ansamblu a celor mai bune practici ale UE identificate în domeniul de politică ales de Moldova – „Ecosisteme de inovare TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri”.

Ce este un ecosistem pentru start-up-uri?

Potrivit Startup Commons, un ecosistem pentru start-up-uri este format de oameni, start-up-uri la diferite etape și diverse tipuri de organizații într-o locație (fizică și/sau virtuală), interacționând ca un sistem de creare a companiilor noi de tip start-up”.

Politica de dezvoltare a ecosistemului pentru inovare se bazează pe înțelegerea faptului că principalele surse de productivitate a ecosistemului de inovare sunt calitatea instituțiilor (reglementarea și condițiile-cadru pentru inovații), calitatea actorilor (competențe și abilități) și calitatea legăturilor (crearea de rețele și dezvoltarea formelor organizaționale relevante).

Constructori de ecosisteme

Startup Europe vede constructorii ecosistemelor (dezvoltatori, operatori) ca fiind cei care:

– joacă un rol în crearea unei rețele incluzive de antreprenori în comunitatea locală prin organizarea unui spațiu de lucru comun, mentoratul tinerilor antreprenori sau organizarea de evenimente de colaborare în rețea;

– joacă un rol în guvern și sunt implicați în elaborarea politicii care afectează start-up-urile;

– joacă un rol în infrastructura de inovare și antreprenorială și în meniul de servicii.

Spectrul detaliat al serviciilor furnizate de actorii ecosistemului de inovare digitală, precum și o descriere extinsă a organizațiilor specializate în sprijinirea inovațiilor digitale au fost dezvoltate în Studiul privind inovarea în domeniul TIC (2018).

În UE, există activități atât pentru a construi punți de legătură între start-up-urile din cadrul ecosistemelor europene,  cât și pentru a instrui constructorii ecosistemului pentru inovare:

  • De exemplu, Startup Commons  oferă consultanță privind dezvoltarea ecosistemelor și abilitează operatorii ecosistemelor pentru start-up-uri să stimuleze transformarea digitală pentru a conecta și a face fluxul de date în cadrul și între ecosistemele start-up-urilor la nivel global. Pentru dezvoltatorii de ecosisteme,  Startup Commons oferă cunoștințe cheie, consultanță, aplicații software și infrastructură digitală pentru conectare, evaluare comparativă și KPI, funcții de sprijin și proiecte pentru dezvoltarea ecosistemului bazat pe date.  Pentru operatorii de ecosisteme,  Startup Commons oferă aplicații de ecosisteme cheie, dezvoltarea arhitecturii ecosistemului digital, transformarea digitală și sprijin pentru dezvoltarea echipei.
  • Startup Europe organizează gratuit misiuni de aterizare ușoară  pentru dezvoltatorii de ecosisteme pentru a explora alte ecosisteme, pentru a se întâlni cu lideri și pentru a stabili conexiuni de lungă durată.

Sprijinirea comunităților de cunoaștere și inovare

Cele mai bune practici ale UE privind dezvoltarea ecosistemelor de inovare includ activități de sprijinire a comunităților:

  • Comunitățile de cunoaștere și inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) sunt cele mai mari rețele de inovare din Europa și una dintre cele mai mari din lume. Comunitățile de inovare acoperă întregul lanț de inovare: programe de instruire și educație, consolidând calea de la cercetare la piață, proiecte de inovare, precum și incubatoare de afaceri și acceleratoare.
  • Una dintre comunități este EIT Digital, cu două părți strategice. Prima parte se axează pe serviciile de pre-incubare și vizează crearea perturbărilor digitale (prin crearea de întreprinderi) și sprijin pentru transformarea digitală (prin lansarea unui Produs Minim Viabil (MVP)).  Partea a doua se axează pe accelerarea scale-up-urilor și are ca scop construirea unei noi generații de jucători dominanți ai industriilor din Europa.

În afara UE, un mecanism operațional de sprijinire a dezvoltării comunităților este bine elaborat în cadrul Comunităților Startup Canada – programul emblematic al  Startup Canada pentru a sprijini conectivitatea, promovarea și maturarea comunităților locale, conduse de antreprenori.

Conectarea actorilor ecosistemului

Există o serie de platforme care conectează actorii din ecosistem:

  • ScaleUp UE este un instrument automat de corelare (match-making) bazat pe profilurile investitorilor și ale companiilor, care facilitează parteneriatele dintre companiile finanțate de EIC și investitori.  ScaleUp UE este deschisă investitorilor activi stabiliți în  țările care participă la Horizon 2020  (printre țările asociate Horizon 2020 se numără Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina).
  • O serie de platforme private sunt active pentru a conecta start-up-uri, investitorii providențiali și investitori de risc – F6S, EuroQuity, AngelList, Gust, Onevest, Our Crowd, Funders club  și multe altele – împreună canalizând dinamica investițiilor în cadrul ecosistemului.

Există inițiative care conectează jucători similari din ecosisteme (aceleași tipuri de părți interesate sau care împărtășesc aceleași interese).  La nivelul UE, printre acestea se numără Forumul investitorilor Parteneriatului Startup Europe  (SEP),  care promovează un ecosistem mai favorabil pentru scale-up-uri în Europa,  Forumul Digital European (FED),  Fondurile inițiale și jucătorii de piață de nivel incipient (EBAN), Business Angels Europe,  Accelerator assembly, Forumul Unicornilor,  Rețeaua universităților Startup Europe, Platforma de Parteneriat a clusterelor UE  (parte a Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii) și  rețeaua de centre de inovare digitală (DIHs) la nivelul UE).

Alte inițiative conectează anumite tipuri de actori ai ecosistemelor între ei.  Startup Europe Partnership (SEP)  leagă start-up-urile europene cu întreprinderile mari și medii care angajează capital, vechime și canale de achiziții. Erasmus pentru tinerii antreprenori  oferă antreprenorilor noi sau aspiranți șansa de a învăța de la antreprenori cu experiență care conduc întreprinderi mici în alte țări participante. În rândul țărilor partenere din est există puncte de contact locale în Armenia și Ucraina.

Alte inițiative conectează toate tipurile posibile de ecosisteme, pentru a stimula eforturile lor comune între sectoare:

  • Startup Europe este o inițiativă a Comisiei Europene care intenționează să conecteze ecosistemele locale pentru start-up-uri din Europa și să își consolideze capacitatea de a investi pe alte piețe, cum ar fi Silicon Valley sau India. Inițiativa are un Startup Europe Club care reunește start-up-uri, investitori și dezvoltatori de ecosisteme.
  • Inițiativa Startup Scaleup urmărește să elimine barierele din calea extinderii activității pe piața unică cu proiecte de construcție a ecosistemelor și să consolideze ecosistemul pentru start-up-uri prin conectarea ecosistemelor locale din întreaga Europă. Inițiativa include, de asemenea, activități pentru a ajuta start-up-urile să găsească activități internaționale de informare. Prin intermediul Startup Europe One Stop Shop(Ghișeul Unic al Startup Europe), start-up-urile și dezvoltatorii de ecosisteme au acces ușor la toate serviciile de finanțare și la alte tipuri de sprijin oferite la nivelul UE.

Activitățile speciale de conectare a diverselor ecosisteme ale regiunilor europene includ: Evenimente  în care pot fi prezentate acțiunile și politicile locale:  Startup Europe Week  (250 de orașe conectate printr-un singur eveniment în UE, cu 400

Au fost create câteva programe pentru a abilita start-up-urile și scale-up-urile la nivel internațional:  SEC2SV  (Silicon Valley),  SEU-IN  (Startup Europe India Network/ Rețeaua Startup din India),  SEC2LATAM  (Startup Europe Latin America Network/ Rețeaua Startup Europe din America Latină),  SEC2A  (Startup Europe vine în Africa).

Două rețele Startup Europe în cadrul Inițiativei Startup Europe au rezultat din activitățile UE privind conectarea ecosistemelor: Startup Europe Central and Eastern Europe Network (Rețeaua Startup Europe din Europa Centrală și de Est) și Startup Europe Western Balkans Network (Rețeaua Startup Europe din Balcanii de Vest), cu o rețea în Parteneriatul estic în curând.

Pașii următori

Raportul complet elaborat de echipa EU4Digital de Inovare în domeniul TIC privind cele mai bune practici ale UE în domeniul ecosistemelor de inovare pentru start-up-uri a fost utilizat pentru a dezvolta cadrul de analiză a decalajelor pentru Moldova; în baza analizei decalajului, se elaborează în prezent un set de recomandări de politică, care vor fi coordonate cu omologii naționali.

Aceste recomandări vor forma apoi baza pentru elaborarea unui plan de acțiune individual de implementare a politicii naționale pentru Moldova.  Planul de acțiune va identifica părțile interesate concrete din țara parteneră, instrumentele, platformele și practicile UE care pot fi accesate și adoptate și, eventual, omologii concreți din țările UE.  Alte activități ale instrumentului (formare, vizite de studiu, evenimente de colaborare în rețea, activități de promovare etc.) vor sprijini apoi părțile interesate în activitățile lor ulterioare privind depășirea lacunelor.

Adoptarea celor mai bune practici ale UE în acest mod va contribui la stimularea dezvoltării unui ecosistem matur pentru inovarea TIC și start-up-uri, cu organizații de sprijin funcționale în țările Parteneriatului estic. În cele din urmă, un cadru legislativ comun va permite Moldovei să beneficieze de piața unică digitală a UE, să facă schimb și să dezvolte noi idei inovatoare cu omologii din statele membre ale UE.