Practici inovatoare în domeniul e-sănătății – EU4Digital analizează cele mai bune practici și priorități din țările partenere din est

  • Data: 26/05/20
  • Distribuie:

Ca parte a efortului său de a facilita implicarea țărilor partenere din est în proiectele, programele și inițiativele UE relevante, echipa e-Sănătate a EU4Digital a efectuat o analiză a celor mai bune practici disponibile în Registrul Parteneriatului european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (PEI privind AHA) și a evaluat interesul în anumite domenii printre părțile interesate din țările partenere din est. 

Pe lângă sprijinirea practicilor inovatoare, PEI privind AHA servește, de asemenea, ca o platformă care implică o gamă largă de actori ce abordează îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate,  inclusiv organizațiile, industria, comunitatea de investiții, furnizorii de servicii de sănătate și sociale, mediul academic, precum și autoritățile publice naționale și regionale.

PEI privind AHA este coordonat și gestionat de Funka, care  facilitează diseminarea informațiilor și a celor mai bune  practici prin intermediul instrumentelor PEI privind AHA și este, de asemenea, autorul Planului privind transformarea digitală a sectorului de servicii de sănătate și îngrijire pentru societatea în curs de îmbătrânire.

Participarea în continuare a țărilor partenere din est la acest programe ar  fi reciproc avantajoasă atât pentru țările partenere,  cât și pentru UE, precum și pentru alți membri ai rețelei, deoarece schimbul de bune practici consacrate deschide calea pentru  adoptarea unor soluții dovedite și inovatoare între regiuni. Pentru cetățeni și pacienți, aceasta înseamnă că soluțiile de sănătate pot fi integrate în viața lor de zi cu zi într-un mod mai rapid, cu impact deja dovedit, cu soluții precum consultațiile medicului de la distanță și perspectivele privind sănătatea din analiza datelor de sănătate.

Ca parte a analizei sale, echipa e-Sănătate a EU4Digital a examinat peste 70 de practici și le-a sortat în patru domenii prioritare care sunt corelate cu prioritățile Planului 2018. Cele patru domenii prioritare abordează analiza datelor, prevenirea proactivă, soluții digitale pentru sănătate conectată și asistență digitală pentru îngrijire integrată.

  • Analiza datelor se referă la concentrarea asupra gestionării sănătății populației și a anticipării riscurilor, îmbunătățirea calității și fiabilității datelor privind sănătatea și gestionarea consimțământului pacienților pentru a permite pacienților să acorde consimțământul pentru partajarea datelor lor.
  • Prevenirea proactivă se referă la îngrijirea centrată pe pacient și la cele mai bune practici, precum și la metode și stimularea implicării cetățenilor și a organizațiilor non-profit în reducerea lacunelor în materie de sănătate și competențe digitale.
  • Un bun exemplu de soluții digitale pentru sănătatea conectată sunt opțiunile de telemedicină care permit pacienților să se mai consulte adăugător de la distanță cu medicii lor.

Suportul digital pentru îngrijirea integrată se referă atât

  • la instrumentele pentru pacient, cât și la instrumentele pentru personalul de îngrijire, și la datele partajate între aceștia.

Următoarea parte a sarcinii a fost de a determina care priorități sunt mai actuale pentru regiunea parteneriatului estic, cu scopul de a facilita crearea unor site-uri puternice ale rețelelor regionale, tematice în cadrul PEI privind AHA.

Ordinea prioritară identificată a fost apoi aplicată listei de bune practici și a fost elaborat un prim set de recomandări pentru țările partenere din est. Una dintre activitățile programului PEI privind AHA este Schema de înfrățire (Twinning). Schema Twinning este un program care permite adaptarea bunelor practici de la un site de referință la altul. Furnizarea de recomandări de bune practici selectate pentru țările partenere din Est, în conformitate cu interesele și obiectivele lor în materie de inovare și dezvoltare, urmărește, prin urmare, să promoveze participarea țărilor la program.

Determinarea celor mai bune practici inovatoare care sunt de cea mai mare actualitate pentru regiunea Parteneriatului estic va facilita schimbul de cunoștințe despre e-sănătate și soluții, care, în esența lor, vizează prelungirea anilor de viață sănătoși ai oamenilor în vârstă și profitarea de tehnologiile moderne pentru a face acest lucru.

Află mai multe

Planul privind transformarea digitală a sectorului de servicii de sănătate și îngrijire pentru societatea în curs de îmbătrânire: https://ec.europa.eu/eip/ageing/blueprint_en

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate: https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

Registrul PEI privind AHA: https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en Funka: https://www.funka.com/en/