Pandemia COVID-19 a scos în evidență importanța unei tranziții digitale exhaustive care să abordeze provocările precum decalajul digital, securitatea online și, în special, lipsa competențelor digitale. Pentru a aborda alfabetizarea digitală în vremea pandemiei COVID-19 în țările parteneriatului estic, acest document de politici, elaborat de Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic, evaluează progresele realizate în …

Document de Politici PaE CSF COVID-19 privind Alfabetizare Digitală în vremuri de Covid-19 în Țările PaE Read More »

Comunicarea Comisiei Europene dezvăluie viziunea și obiectivele pentru o transformare digitală reușită a Europei până în 2030. Comunicarea publicată la 9 martie propune să se stabilească un set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale importante și să se pregătească o propunere legislativă care să prevadă un cadru de guvernanță solid pentru a …

Busola Digitală 2030: calea europeană pentru Deceniul Digital Read More »

Comunicarea Comisiei Europene privind modelarea viitorului digital al Europei, ideile și acțiunile pentru o transformare digitală care funcționează pentru toți, reflectând tot ce este mai bun în Europa: deschisă, echitabilă, diversă, democratică și încrezătoare. Comunicarea prezintă o societate europeană alimentată de soluții digitale care pun oamenii pe primul loc, deschide noi oportunități pentru afaceri și …

Modelarea viitorului digital al Europei Read More »

Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 este un document de planificare strategică care stabilește obiectivele și prioritățile pentru creșterea și diversificarea industriei tehnologiei informației. Acest document de politici face parte din eforturile guvernului de dezvoltare în continuare a sectorului IT, după realizarea obiectivelor strategiei din …

Moldova: Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 Read More »

Strategia Moldova Digitală 2020 a fost elaborată de Ministerul economiei și infrastructurii și aprobată de guvern în 2013, cu scopul de a promova politici îndreptate spre asigurarea unei creșteri durabile a sectorului TIC. Documentul trasează direcțiile pentru a asigura o dezvoltare sistemică a domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor în următorii ani, pentru confortul și bunăstarea …

Strategia Moldova Digitală 2020 Read More »

The 2010 Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions setting out A Digital Agenda for Europe, which aims to deliver sustainable economic and social benefits from a digital single market based on fast and ultra fast internet and interoperable …

A Digital Agenda for Europe Read More »

The 2016-2020 Strategic Plan of the European Commission’s Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT). DG CONNECT conceives and implements the policies required to create a Digital Single Market for more growth and jobs, where citizens, businesses, and public administrations can seamlessly and fairly access and provide digital goods, content and services.

The 2018-2019 work programme of the Eastern Partnership’s Platform 2 on Economic Development and Market Opportunities, setting out the main goals and actions to reach the EaP’s 2020 targets – including in the area of Harmonisation of Digital Markets.

O foaie de parcurs și cronologia unui acord regional de roaming între cele șase țări ale Parteneriatului estic pentru perioada 2019-2020.

Scroll to Top