Programul EU4Digital a organizat în perioada 27-29 octombrie un eveniment la scară largă privind competențele digitale. „Forumul competențelor digitale” și-a propus să reunească reprezentanți din toate cele șase țări partenere din est, oferind cele mai bune practici internaționale valoroase, importante în domeniul competențelor digitale, a perfecționării și recalificării forței de muncă precum și a gestionării …

Materialele Forumului Competențelor Digitale Read More »

Materialele pentru o serie de ședințe susținute de experții EU4Digital privind interoperabilitatea și armonizarea în domeniul e-Sănătății în țările partenere din est, ca parte a activităților din domeniul tematic e-Sănătate al Programului EU4Digital. Ședințele includ: Conferința video EU4Digital – o discuție virtuală pe teme esențiale pentru orientările comune privind armonizarea și interoperabilitatea în domeniul e-Sănătății …

Interoperabilitatea și armonizarea în domeniul e-Sănătății în țările partenere din est: materiale pentru ședințele rețelei e-Sănătate a EU4Digital Read More »

Un set de orientări privind coalițiile naționale pentru competențe digitale care sintetizează activitățile și principiile-cheie pentru înființarea și gestionarea coalițiilor naționale, elaborate de  Programul EU4Digital. Orientările acoperă etapele-cheie în înființarea și funcționarea unei coaliții naționale, inclusiv: Identificarea potențialilor membri ai Coaliției Naționale; Identificarea obiectivelor Coaliției Naționale; Elaborarea unui plan de acțiune; Gestionarea Coaliției Naționale; Promovarea …

e-Competențe: Orientări privind coalițiile naționale pentru competențe digitale Read More »

O prezentare EU4Digital la o dezbatere de grup axată pe regiunea PaE la Congresul Global privind tehnologia blockchain din Malaga, la 13 noiembrie 2019. Prezentarea privind „Inovațiile digitale, tehnologia blockchain și scale-up-uri pe piețele emergente” a fost o oportunitate pentru EU4Digital de a oferi viziunea despre regiune participanților la Congresul de convergență.

O prezentare din 2018 a indicelui economiei și societății digitale (DESI), un indice compozit care sintetizează indicatorii relevanți privind performanța digitală a Europei și urmărește progresele înregistrate de statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală.

O prezentare care descrie situația inițiativei EU4Digital, prezentată la prima reuniune a Comitetului Director al Programului EU4Digital. Pe lângă prezentarea generală a inițiativei mai ample, aceasta descrie cele șase activități tematice din cadrul programului EU4Digital, rezultatele, provocările și planurile pentru viitor.

Scroll to Top