Comunicarea Comisiei Europene dezvăluie viziunea și obiectivele pentru o transformare digitală reușită a Europei până în 2030.

Comunicarea publicată la 9 martie propune să se stabilească un set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale importante și să se pregătească o propunere legislativă care să prevadă un cadru de guvernanță solid pentru a monitoriza progresele înregistrate – Busola pentru dimensiunea digitală.