O fișă informativă care prezintă rezultatele indicelui economiei și societății digitale al UE 2018. Indicele economiei și societății digitale (IESD) este un indice compozit publicat în fiecare an de Comisia Europeană începând din 2014, măsurând progresele înregistrate de țările UE în direcția unei economii și societăți digitale. Acesta reunește un set de indicatori relevanți privind mixul actual al politicii digitale a Europei.