Strategia Moldova Digitală 2020 a fost elaborată de Ministerul economiei și infrastructurii și aprobată de guvern în 2013, cu scopul de a promova politici îndreptate spre asigurarea unei creșteri durabile a sectorului TIC.

Documentul trasează direcțiile pentru a asigura o dezvoltare sistemică a domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor în următorii ani, pentru confortul și bunăstarea cetățeanului.

Strategia asigură condiții favorabile pentru dezvoltarea și utilizarea largă a potențialului TIC în toate domeniile: public, privat, mediul de afaceri, și viața cotidiană a cetățenilor.

Viziunea Strategiei este formarea până în anul 2020 a unei societăți informaționale avansate, în care utilizarea facilităților tehnologiei informației și comunicațiilor, accesul extins la infrastructura TIC modernă, conținutul digital bogat și serviciile informaționale performante, vor conduce la competitivitatea economică, o bună guvernare şi implicit la creșterea bunăstării populației.

Strategia este structurată pe trei piloni, fiecare din care reflectă cele mai importante probleme ale sectorului și dezvoltă acțiunile din respectivul domeniu pentru a atinge obiectivele:

Pilonul I: infrastructură și acces – îmbunătățirea conectivității și accesului la rețea;

Pilonul II: Conținut digital și servicii electronice – promovarea generării conținutului și serviciilor digitale;

Pilonul III: Capacități și utilizare – consolidarea alfabetizării și competențelor digitale pentru a permite inovarea și a stimula utilizarea.

Strategia Moldova Digitală 2020

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei Moldova Digitală 2020

Raportul de monitorizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Moldova Digitală 2020 (2018)