Studiul Centrului Comun de Cercetare explorează modul în care ÎMM-urile europene ce aplică la schema de finanțare a instrumentelor ÎMMurilor în cadrul programului Horizon 2020 inovează folosind modelul de business al platformei digitale.  Studiul demonstrează o conștientizare extinsă a conceptului platformei digitale drept instrument a fi aplicat pentru a lua amploare și crește, profitând de costurile digitale. Provocările principale pentru escaladare includ metoda de gestionare a comunităților externe și organizarea acestora pentru a consolida eco-sisteme inovative; cum se găsesc modele de business profitabile; și securizarea finanțării pentru creștere. Companiile amplasate în regiunile periferice se confruntă cu dificultăți adiționale la găsirea resurselor complementare.