Studiul Fundației Europene pentru Instruire descrie poziția acesteia cu privire la abilitățile și competențele digitale, precum și învățarea digitală și online. În abordarea sa strategică, documentul ia în considerație două domenii tematice de politici inter-conectate și folositoare pentru a moderniza accesul la și a asigura învățământul profesional tehnic și instruirea în statele partenere ale ETF.

Studiul colectează date și informații despre politica și practicile aferente abilităților și competențelor digitale, precum și învățarea digitală și online în special din statele UE și țările partenere ale ETF. Studiul se bazează pe dovezile și analizele empirice din literatura științifică de cercetare, inclusiv exemple de bune practici din jurnale de specialitate, manuale și de pe pagini web.