Programul EU4Digital a organizat în perioada 27-29 octombrie un eveniment la scară largă privind competențele digitale. „Forumul competențelor digitale” și-a propus să reunească reprezentanți din toate cele șase țări partenere din est, oferind cele mai bune practici internaționale valoroase, importante în domeniul competențelor digitale, a perfecționării și recalificării forței de muncă precum și a gestionării Coalițiilor naționale pentru Competențe și locuri de muncă în sectorul digital.

Toate prezentările de la forum pot fi găsite mai jos:

Ziua 1

Prezentarea Fundației eCompetențe din Malta – Formare și Operare- Carmel Cahia

EUDigComp în Austria-Ulrike Doamany-Funtan

Recomandări cheie ale Strategiei privind e-Competențele din Malta – Carmel Cachia

Privire de ansamblu asupra CN în statele membre UE – Mara Jakobsone

Ziua 2

Cadre de competențe UE -ATis Migals

Activități de perfecționare și recalificare pentru forța de muncă și cetățeni în Letonia – Signe Broke

Prezentarea Strategiei Digitale Italiene – Repubblica Digitale – Giuseppe Iacono

Ziua 3

Inițiative Cosan DigComp pentru cetățeni – Mark Kelly

Computerele în Societatea Educațională din Irlanda-Adrianne Web

Prezentarea Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital – Mary Cleary

Strategiile Irlandei pentru dezvoltarea Competențelor Digitale-Alan Power

Strategia guvernului irlandez privind competențele TIC pentru administrația publică – Eillis Mernagh

TIICT Skillnet LifeLong Learning-Dave Feenan