Recomandările EU4Digital privind armonizarea comerțului electronic  între țările partenere din est și UE, cu o analiză a lacunelor și un raport de recomandări pentru Republica Moldova.

Lista recomandărilor a fost întocmită ca parte a activității de e-Tranzacționare în cadrul domeniului tematic e-Comerț al Programului EU4Digital.

Obiectivul general al raportului este de a oferi recomandări privind armonizarea e-Tranzacționării între țările partenere din est și UE în trei domenii: ecosistem, cadru legal și standarde. Recomandările vizează:

  • Eliminarea barierelor din calea e-Tranzacționării transfrontaliere;
  • Creșterea volumului e-Tranzacționării transfrontaliere;
  • Sporirea gradului de conștientizare și pregătire a țărilor pentru schimbările în domeniul e-Tranzacționării din UE 2021.

Raportul de analiză a lacunelor pentru Moldova include:

  • Analiza lacunelor în domeniul ecosistemului e-Tranzacționării
  • Analiza lacunelor în domeniul juridic
  • Analiza lacunelor în domeniul standardelor

Recomandările pentru Moldova includ:

  • Recomandări privind ecosistemul de eliminare a barierelor din calea e-Tranzacționării transfrontaliere
  • Recomandări privind cadrul legislativ și standardele pentru a facilita e-Tranzacționarea transfrontalieră cu UE.