O prezentare care descrie situația inițiativei EU4Digital, prezentată la prima reuniune a Comitetului Director al Programului EU4Digital. Pe lângă prezentarea generală a inițiativei mai ample, aceasta descrie cele șase activități tematice din cadrul programului EU4Digital, rezultatele, provocările și planurile pentru viitor.