Acest raport reflectă activitățile din cea de-a patra perioadă de raportare a programului EU4Digital: iulie 2020-decembrie 2020.

Raportul sintetizează realizările obținute în cadrul celor șase domenii tematice pe parcursul perioadei de raportare. De asemenea, acesta prezintă obiectivele pentru următoarea perioadă de raportare de șase luni, inclusiv evenimentele planificate (care sunt cunoscute la momentul întocmirii acestui raport).

Raportul a fost elaborat de proiectul finanțat de UE „EU4Digital: sprijinirea economiei și societății digitale în cadrul Parteneriatului Estic”.